Noms des plantes en polonais

De PlantUse Français
Aller à : navigation, rechercher

Introduction

Références

  • Nowiński, Marian, 1970. Dzieje upraw i roślin uprawnych. [Histoire des cultures et des plantes cultivées]. Warszawa, Państwowe Wydawnisctwo Rolnicze i Lesne. 388 p.
  • Nowiński, Marian, 1977. Dzieje roślin i upraw ogrodniczych. [Histoire des cultures et des plantes horticoles]. Warszawa, Państwowe Wydawnisctwo Rolnicze i Lesne. 368 p.
  • Nowiński, Marian, 1970. Dzieje upraw i roślin leczniczych. [Histoire des cultures et des plantes médicinales]. Warszawa, Państwowe Wydawnisctwo Rolnicze i Lesne. 336 p.
  • Podbielkowski Zbigniew, 1989. Słownik roślin użytkowych. Polski, łaciński, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. Wydanie VI. [Dictionnaire des plantes utiles. Polonais, latin, anglais, français, allemand, russe. 4e éd.]. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. 529 p. inclut 1235 plantes.
  • Syreński, Szymon (Syreniusz, Syrenius, Sacranus), 1613. Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią. 1584 pages et 765 plantes voir Wikipedia (pl)