Plant names in Polish

From PlantUse English
Jump to: navigation, search

Introduction

References

  • Nowiński, Marian, 1970. Dzieje upraw i roślin uprawnych. [Histoire des cultures et des plantes cultivées]. Warszawa, Państwowe Wydawnisctwo Rolnicze i Lesne. 388 p.
  • Nowiński, Marian, 1977. Dzieje roślin i upraw ogrodniczych. [History of horticultural crops and plants]. Warszawa, Państwowe Wydawnisctwo Rolnicze i Lesne. 368 p.
  • Nowiński, Marian, 1970. Dzieje upraw i roślin leczniczych. [History of medicinal crops and plants]. Warszawa, Państwowe Wydawnisctwo Rolnicze i Lesne. 336 p.
  • Podbielkowski Zbigniew, 1989. Słownik roślin użytkowych. Polski, łaciński, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. Wydanie VI. [Dictionary of useful plants. Polish, Latin, English, French, German, Russian. 4th ed.]. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. 529 p. includes 1235 plants.