Bibliography (Gintzburger et al., 2003)

From PlantUse English
Jump to: navigation, search
Zygophyllum portulacoides
Gintzburger et al., Rangelands in Uzbekistan, 2003
Bibliography (Gintzburger et al., 2003)
'


Bibliography


Contents : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

 • Abdushukurova R.A., 1962. “Caryological studies of some species of Amygdalus L.” (Kariologicheskie issledovaniya nekotorykh vidov mindalya.) Izvestiya Otdeleniya Biologicheskikh Nauk Ann. Tadzhikskoi SSR, 29: 23–33.
 • Afanaseva N.G., 1960. “A Contribution to the Phylogeny of Scrophulariaceae Juess.” (K poznaniyu filogenii semeistva Norichnikovykh.) PhD Dissertation, Kazan’. 200 p.
 • Akman Y., Daget P., 1971. “Quelques aspects synoptiques des climats de la Turquie.” Bulletin de Société Languedocienne de Géographie, Montpellier, 5 (3): 269–300.
 • Akzhigitova, N.I., 1982. “Halophytic Vegetation of Middle Asia and its Indicator Properties.” (Galofil’naya rastitel’nost’ Srednei Azii i ee indikatsionnye pastbishchnye svoistva.) Tashkent: FAN. 158 p.
 • Akzhigitova, N.I., Allanazarova U., Kapustina L.A., 1997. “Phytocenotic biodiversity of Kyzylkum desert and antropogenic changes of plant cover.” (Fitotsenoticheskoe raznoobrazie pustyni Kyzylkum i antropogennaya transformatsiya rastitelnogo pokrova.) In: The International Conference ‘The Problems of Desertification in Arid Zone’, Tashkent. 7 p. (unpublished data)
 • Alaniyazov A.A., 1988. “Biogeocenoesis of Ustyurt Plateau and Methods of Creation of Artificial Ranges.” (Biogeotcenozy Ustyurta i metody sozdaniya iskusstvennykh pastbishch.) Tashkent: FAN. 158 p.
 • Aleksandrova L.A., Soskov, Y.D., 1968. “Chromosome numbers of some species of genus Calligonum in relation to its systematic.” (Khromosomnye chisla vidov roda Calligonum v svyazi s ego sistematikoi.). Botanicheskii Zhurnal, 52 (3): 362–370.
 • Alimukhamedova S., 1976. “The impact of environment to the particulation of two Artemisia species” (Vliyanie ekologicheskikh uslovii na partikulyatsiyu dvukh vidov polynei.) V kn.: Biologicheskie i Morfologicheskie Osobennosti Poleznykh Rastenii Uzbekistana. Tashkent: FAN: 36–43.
 • Amelin I.S., 1941a. “About the improving of natural rangelands of Central Asian deserts.” (Ob uluchshenii estestvennykh pastbishch pustyn’ Srednei Azii.) Byulleten VNIIK, No. 4.
 • Amelin I.S., 1941b. “Halophytic Pastures on Takyr and Solonchak.” Volume 3. (Solyankovyi tip pastbishch na takyrakh i solonchakakh.) Trudy Vsesoyuznogo Instituta Karakulevodstva.
 • Anon., 1988. “Practical Recommendations on Technologies of the Improvement and Rational Use of Natural Fodder Resources of Arid Regions of the Country.” (Prakticheskoe rukovodstvo po tekhnologiyam uluchsheniya i ispol’zovaniya prirodnykh kormovykh ugodii aridnykh raionov strany.), Moskva VO ‘Agropromizdat’. 104 p.
 • Araratyan A.G., 1938a. “Caryology of Elaeagnaceae family.” (Kariologii semeistva Elaeagnaceae.) Trudy Armyanskogo Filiala Akademii Nauk SSSR, Series 2: 5–11.
 • Araratyan A.G., 1938b. “Chromosome numbers of some species and forms of Agropyrum.” (Chisla khromosom nekotorykh vidov i form Agropyrum.) Sovetskaya Botanika, 6: 109–111.
 • Arguello J.A., Seisdedos L., Cid M.V., Aiazzi M.T., 1999. “Morphophysiological aspects of dormancy in the dispersal unit of Atriplex cordobensis.” Phyton, Buenos Aires, 65: 35–41. (Departmento. de Produccion Vegetal, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Cordoba, 5000, Cordoba, Argentina.)
 • Ashurmetov A.A., Kamalov Sh.K., 1998. “Range improvement of the Aral Sea dried bottom and Amudarya delta.” Arid Land Studies, 7S: 133–137.
 • Ashurmetov A.A., Karshibaev H.K., 1987. “Number of chromosomes of some representatives of genera Glycyrrhisa L. and Meristotropis Fisch. Et Mey.” (Chislo khromosom u nekotorykh predstavitelei roda Glycyrrhisa L. I Meristotropis Fisch. Et Mey). V kn: Puti povysheniya productivnosti lekarstvennykh rastenii v kultury. Tashkent: FAN: 40–46.
 • Ashurmetov O.A., Khasanov O. Kh., 1997. “Modern state of arid pastures, forecast and methods of their optimization. In: Bulletin of SCST of the Republic of Uzbekistan. Proceedings of International Seminar ‘The Desert of Central Asia: Protection and Development’, Tashkent, No. 3–4: 120–125.
 • Avdulov N.P., 1928. “The systematic caryology of the Gramineae family.” (Sistematicheskaya kariologiya Sem. Gramineae.) Dnevnik Vsesoyuznogo s’ezda Botanikov, L., 1: 65–67.
 • Avdulov N.P., 1933. “The additional caryological data in relation to the systematic of grasses (Gramineae).” (Dopolnitel’nye kariologicheskie dannye k sistematike zlakov.) Trudy po Prikladnoi Botanike. Genetike i Selektsii, Series 2, 2: 133–134.

B

 • Babushkin L.N., 1964. “Agroclimatic Description of Central Asia. “ (Agroklimaticheskoe opisanie Srednei Azii.) Tashkent: Nauchnye Trudy Tashkentskogo Universiteta. 236 p.
 • Babushkin, L.N., Kogai, N.A., 1964. “Physical-geographic regionalization of the Uzbek SSR.” (Fizikogeograficheskoe raionirovanie Uzbekskoi SSR.) Trudy Tashkentskogo Gosudarstvennogo Universiteta Imeni Tashkent. 231 p.
 • Bagaeva L.M., 1965. “Biology of seeds germination of Kochia prostrata.” (Biologiya prorastaniya semyan izenya (Kochia prostrata L. Shrad.). In: Rational Use of Desert Rangelands. (Ratsional’noe ispol’zovanie pustynnykh pastbishch.) Tashkent: Izdatel’stvo AN Uz SSR.
 • Bakhiev A., 1985. “Ecology and Plant Communities Changes of the Amudarya Lower Basin.” (Ekologiya i smena rastitel’nykh soobshchestv nizov’ev Amudar’y.) Tashkent. 321 p.
 • Baquar R., Akhtar P., Husain A., 1965. “Meiotic chromosome numbers in some vascular plants of Indus Delta. I.” Botaniska Notiser, 118 (3): 289–298.
 • Baquar R., Akhtar P., Husain A., 1966. “Meiotic chromosome numbers in some vascular plants of Indus Delta. II.” Botaniska Notiser, 119 (1): 24–32.
 • Bell W.E., van Staden J., 1993. “Seed structure and germination of Dichrostachycinerea.” African Journal of Botany, 59: 9–13.
 • Bespalova Z.K., 1964. “About the flowering of Eurotia ceratoides (L.) C.A.Mey, Suaeda physophora Pall. and Petrosimonia brachyphylla Bge. Iljin.” (Tsevetenii tereskena (Eurotia ceratoides (L.) C.A.Mey, svedy (Suaeda physophora Pall. i petrosimonii (Petrosimonia brachyphylla (Bge) Iljin.) Botanicheskii Zhurnal, 49 (12): 1800–1814.
 • Bespalova Z.P., 1960. “To the biology of semishrubs-ediphicators of phytocenoesis of Nogaiskand dry steppes of the Central Kazakhstan“. (K biologii polukustarnikov-edifikatorov fitotsenozov Nogaiskikh i sukhikh stepei Tsentral’nogo Kazakhstana.) Botanicheskii Zhurnal, 45 (10): 1462–1475.
 • Bisalputra T., 1961. Anatomical and morphological studies in Chenopodiaceae. II Vascularization of seedlings. Australian Journal of Botany, 9 (1): 1–19.
 • Black C., Toderich, K.N., 2000. Richness and asymmetry of plant diversity in Central Asian Deserts. In: Abstracts of the International Scientific Conference Problems of Desertification in Arid Zones, 16–18 October 2000, Samarkand, Uzbekistan: 16.
 • Black C., Toderich K.N., Wozny A., 1997. “Desert vegetation cover of Uzbekistan as an ecological treasure to study and develop wisely.” Bulletin of SCST of the Republic of Uzbekistan, 1: 32–43.
 • Bochantsev V.P., 1969 “Genus Salsola L. – concise history of its development and dispersal.” (Rod Salsola L., kratkaya istoriya ego razvitiya I rasseleniya.) Botanicheskii Zhurnal, 54 (7): 989–1001.
 • Bochantseva Z.P., 1962. “Tulips: Morphology, Cytology and Biology.” (Tuyl’pany: morfologiya, tsitologiya i biologiya.) Tashkent: Izdatel’stvo AN Uz SSR. 406 p.
 • Borisova I.V., 1969. “Life forms of plants of dry and desertified steppes and deserts of Central Kazakhstan.” (Zhiznennye formy organizmov sukhikh i opustynennykh stepei i pustyn’ Tsentral’nogo Kazakhstana.) V kn.: Biokompleksnaya Kharakteristika Osnovnykh Tsenozoobrazovatelei Tsentral’nogo Kazakhstana. L.: Nauka: 10–14.
 • Borisova I.V., 1996. “Types of seed germination of steppe and desert plants.” (Tipy prorastaniya semyan stepnykh i pustynnykh rasteniy.) Botanicheskii Zhurnal, 81 (12): 9–22.
 • Borkovskiy G.F., 1940. “Forage Plants of the Plains of Turkmenistan.” (Kormovye rasteniya ravniny Turkmenistana.) Ashkhabad: Turkmen Gosizdat. 306 p.
 • Boulos L., 1999. “Flora of Egypt. (Volume 1; Azolaceae – Oxalidaceae).” Cairo: El Haddara Publishing. 419 p.
 • Boulos L., 2000. “Flora of Egypt. (Volume 2; Geraniaceae – Boraginaceae).” Cairo: El Haddara Publishing. 352 p.
 • Bowden W.M., 1940. “Diploidy, polyploidy and winter hardiness relationships in the flowering plants.” Chronica Botanica, 6 (6): 123–125.
 • Bowden W.M., 1962. “Cytotaxonomy of the native and adventive species of Hordeum, Eremopyrum, Secale, Sitanion, and Triticum in Canada.” Canadian Journal of Botany, 40 (12): 1675–1711.
 • Bremer G., 1925. “The cytology of the sugarcane. III: The chromosome numbers of primitive forms of the genus Saccharum.” Genetica, 7: 293–322.
 • Burygin V.A. (ed.), 1976. “The Vegetation Cover of Uzbekistan and its Rational Use.” Volumes 2 and 3. (Rastitel’nyi pokrov Uzbekistana i puti ego ratsional’nogo ispol’zovaniya.) Tashkent: FAN. 401 p., 298 p.
 • Burygin V.A., Rumi V.A., 1952. “Contribution to the Seed Germination of Some Heat-tolerant Plants of Uzbekistan.” (O prorastanii semyan nekotorykh zharoponizhayushchikh rastenii Uzbekistana.) Trudy Instituta Botaniki Akademiya Nauk Uzbekskii SSR, 1: 64–83.
 • Burygin V.A., Zakirov. Z., Zaprometova N.S., Pauzner L.E., 1956. “Botanical Basis and Background of Reconstruction of Rangelands of South Kyzylkum.” (Botanicheskie osnovy rekonstruktsii pastbitshch yuzhnogo Kyzylkuma.) Tashkent: AN Uz SSR. 234 p.
 • Burkett G.W., 1932. “Chromosome numbers in Althea rosea.” Science, 75 (1949): 488.
 • Butnik A.A., 1962. “Morphological and anatomic structure of seed of Kochia prostrata (L.) Schrad.” (Morfologoanatomicheskoe stroenie semyan Kochia prostrata (L.) Schrad.) Uzbekskii Biologicheskii Zhurnal, No. 6.
 • Butnik A.A., 1984. “Characteristics of anomalous (polycambial) types of secondary thickness of apical organs of species of Chenopodiaceae family.” (Kharakteristika tipov anomal’nogo (polikambial’nogo) vtorichnogo utolshcheniya osevykh organov vidov semeistva Chenopodiaceae.) Botanicheskii Zhurnal, 68 (5).
 • Butnik A.A., 1995. “Adapting strategies of woody and semiwoody plants in the arid environment (xerophylization problem).” Journal of Arid Land Studies, 5: 73–76.
 • Butnik A.A., Ashurmetov O.A., Nigmanova R.N., Payzieva S.A., 2001a. “Ecological Anatomy of Desert Plants of Middle Asia. II. Subshrubs, Subshrublets. “ (Ekologicheskaya anatomiya pustynnykh rastenii Srednei Azii. II. Polukustarniki, polukustarnichki.) Tashkent: FAN. 131 p. Butnik A.A., Japakova U.N., Begbaeva G.F., 2001b. “Halophytes: structure and adaptation.” In: Breckle S.W., Veste M., Wucherer W. (eds) Sustainable Land Use in Deserts. Berlin: Springer Verlag: 147–154.
 • Butnik A.A., Nigmanova R.N., Payzieva A., Saidov D.K., 1991. “Ecological Anatomy of Desert Plants of Central Asia. Volume 1, Trees, Shrubs, and Small Shrubs.” (Ekologicheskaya anatomiya pustynnykh rastenii Srednei Azii. T. 1. Derev’ya, kustarniki, kustarnichki.) Tashkent: FAN. 149 p.

C

 • Cagnat R., 2001. “La Rumeur des Steppes (Aral, Asie Centrale, Russie).“ Paris: Petite Bibliothèque Payot. 269 p.
 • Celarier R.P., 1956. “Cytotaxonomy of the Andropogoneae. I. Subtribes Dimeriinae and Saccharinae.” Cytologia, 21 (3): 272–291.
 • Chalbash R., Shamsutdinov Z.Sh., 1968. “Pastoral shelter (tree belts) from black Saxaoul.” (Pastbischezashitnye polosy iz chernogo saksaula). Luga I Pastbischa, 7: 18–26.
 • Chekhov V.P., 1930. “Kariologisch-systematische untersuchung des Tribus Galegeae. Fam. Leguminosae.” (Vorlaufige Mitteilung) Planta, 9 (4): 673–680.
 • Chekhov V.P., 1935. “Caryosystematic essay of tribe Galegeae Bronn.” (Khariosistematicheskii ocherk triba Galegeae Bronn.) Trudy Biologicheskogo. Nauchno.–Issledovatel’skogo. Instituta, Tomsk, 1: 143–196.
 • Chuksanova N.A., Sveshnikova L.I., Aleksandrova T.V., 1968a. “Materials for the caryology of Asteraceae family.” (Materialy k kariologii semeistva Slozhnotsvetnykh). Tsitologiya, 10 (2): 198–206.
 • Chuksanova N.A., Sveshnikova L.I., Aleksandrova T.V., 1968b. “New data about the chromosome numbers of species Asteraceae.” (Novye dannye o chislakh khromosom u vidov semeistva Slozhnotsvetnykh.) Tsitologiya, 10 (3): 381–386.
 • Czerepanov S. K., 1981. “Vascular Plants of SSSR.” (Sosudistye rasteniya SSSR.) L.: Nauka. 509 p.

D

 • Darlington P.D., Wylie A.P., 1955. “Chromosome Atlas of Flowering Plants.” Second edition. London: Allen and Unwin.
 • Darmer G., 1947. “Rassenbildung bei Hippophae rhamnoides Sanddorn” Biologisches Zentralblatt, 66 (5–6): 166–170.
 • Davletov A., 1987. “The Reserves of Uzbekistan.” (Zapovedniki Uzbekistana.) Tashkent. 198 p.
 • Debrach J., 1953. “Note sur les climats du Maroc Occidental.” Maroc Médical, 32 (342): 1122–1134 + maps.

E

 • Eig A., 1931–32. Les éléments et les groupes phytogéographiques auxiliaires dans la flore palestinienne. Feddes Repertorium, Beihefte, Band LXIII, 1–1931, 201 p., photos, tableaux et cartes ; 2–1932, tableaux synoptiques, 120 p.
 • Erejepov S.E., 1978. “Flora of Karakalpakstan, its Economic Characteristics, Use, and Protection.” (Flora Karakalpakii, ee hozyasstvennaya harakteristika, ispol’zovanie i okhrana.) Tashkent: FAN. 299 p.

F

 • FAO, 1984. Agroclimatological data for Africa, Vol. 1. Countries North of the Equator, FAO Plant Production and Protection Series, N° 22, FAO Rome.
 • FAO, 1987. Agroclimatological data for Asia, Vol. 1. A-J, Vol 2. K-Z, FAO Plant Production and Protection Series, N° 25, FAO Rome.
 • FAO, 2001. “Statistics.” Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. http://apps.fao.org/page/collections?subset=agriculture
 • Fedorov A. (ed.), 1969. “Chromosome Numbers of Flowering Plants.” (Khromosomnye chisla tsetkovykh rastenii.) Leningrad: Izdatel’stvo Nauka. 927 p.
 • Fet V., Atamuradov K.I. (eds), 1994. “Biogeography and Ecology of Turkmenistan.” Mon. Biologicae. No. 72. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 650 p.
 • Flora Iranica, 1963–99. Vol. 1–174 Rechinger K.H. (ed.). Akademische Druck und Verlagsanstalt, Graz, Austria.
 • Flora Kazakhstan, 1960. Alma Ata: Izdatel’stvo AN Kazakhskoy SSR., Volumes 1–9.
 • Flora SSSR, 1936–61. Tashkent: L. Izdatel’stvo AN Uz SSSR.
 • Flora Uzbekistan, 1941. Tashkent: Izdatel’stvo Uz SSR, Volume1. 825 p.
 • Flora Uzbekistan, 1959. Tashkent: Izdatel’stvo. Uz SSR, Volume IY. 507 p.
 • Flora Uzbekistan, 1953. Tashkent: Izdatel’stvo AN Uz SSR, Volumes 2–3.
 • Flora Uzbekistan, 1961. Tashkent: Izdatel’stvo AN Uz SSR, Volume Y. 667 p.
 • Flora Uzbekistan, 1962. Tashkent: Izdatel’stvo AN Uz SSR, Volume YI. 631 p.

G

 • Gaevskaya L.S., 1971. “Karakul Sheep Husbandry Ranges in Central Asia.” (Karakulevodcheskie pastbishcha Srednei Azii.) Tashkent: FAN. 321 p.
 • Gaevskaya L.S., Krasnopolin F.S., 1956. “Changes of vegetation cover of sheep husbandry ranges of Central Asian clay desert and foothills under grazing.” (Izmenenie rastitel’nogo pokrova ovtsevodcheskikh pastbishch glinistoi pustyni i predgornoi polupustyni Srednei Azii pod vliyaniem vypasa). Botanicheskii Zhurnal, 41 (7).
 • Gaevskaya L.S., Salmanov N.S., 1975. “Rangelands of Desert and Semi-deserts of Uzbekistan.” (Pastbishcha pustyn’ i polupustyn’ Uzbekistana.) Tashkent: FAN. 211 p.
 • Gaevskaya L.S., Shamsutdinov Z.Sh., Shtefan M.K., 1958. “Plants of the Karakul Sheep Husbandry Rangelands of Middle Asia.” (Rasteniya karakulevodcheskikh pastbishch Sredney Azii.) Samarkand. 65 p.
 • Garde A., 1952. “Nota cariologica sobre tres Orobancaceas Portuguesas”. Genetica Iberica, 3: 133–144.
 • Gintzburger G., 1986. “Seasonal variation in above-ground annual and perennial phytomass of an arid rangeland in Libya.” Journal of Range Management, 39 (4): 348–353.
 • Gintzburger G., 1994. “Durabilité du développement fourrager et pastoral, et resources phytogénétiques en zones méditerranéennes semi-arides et arides.” In: Tazi M., El Gharbaoui A. (eds) Proceedings, Production Fourragères et Ressources Phytogénétiques au Maghreb. Morocco: INRA: 51–77.
 • Gintzburger G., Bounejmate M., Nefzaoui, A. (eds), 2000. “Fodder Shrubs Development in Arid and Semiarid Zones. Proceedings Hammamet Fodder Shrubs Workshop.” Aleppo, Syria: International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). 679 p.
 • Gintzburger G., Le Houérou H.N., in press. Useful plants for Mediterranean climate agriculture and rangeland: problems and solutions for Mediterranean Australia. A review. In: Bennett S.J. (ed.) Ecology and Survival of Perennial Legumes in Dry Mediterranean Areas. Perth: UWA Press.
 • Gintzburger G., Nordblom T.L., Osman A.E., 1997. “Agro-pastoral systems feed calendars and feed resources in Arab countries of the Mediterranean region.” In: Haddad, Tutwiler, Thomson (eds) Improvements of Crop-livestock Integration Systems in Dry Areas of West Asia and North Africa. Aleppo, Syria: International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA): 24–38.
 • Goldblatt P., Johnson D.E., 1991. “Index to plant chromosome numbers 1988 and 1989.” Monographs. Systematic Botany Missouri Botanical Garden, 30: 1–243.
 • Goldstein R.I., Tsukatani T., Toderich K.N., Ashurmetov A.A., Aparin V.B., 2000. Ecological state and conservation of arid salt/affected lands using Asiatic Salsola species. In: “Environmental Monitoring and Biosaline Agriculture System Development in Arid Saline/Sandy Deserts of Uzbekistan. International Seminars for Saline Agriculture.” Islamabad: 10–12.
 • Granitov I.I., 1964. “Vegetation Cover of South Western Kyzylkum.” Volume 1. (Rastitelnyi pokrov yugozapadnykh Kyzylkumov.) Tashkent: Nauka. 334 p.
 • Granitov I.I., 1967. “Vegetation Cover of South Western Kyzylkum.” Volume 2. (Rastitelnyi pokrov yugozapadnykh Kyzylkumov.) Tashkent: Nauka. 417 p.
 • Granitov I.I., 1978. “Man Made Pasture Ecosystems in the Southwestern Kyzylkum.” (Iskusstvennye ekosistemy pastbishchnogo naznacheniya v Yugo-Zapadnom Kyzylkume.) Tashkent: FAN. 197 p.
 • Granitov O.N., 1955. “Effect of temperature and moisture problems on the seed germination of some Asiatic plants.” (Vliyanie temperatury i vlazhnosti na prorastanie semyan nekotorykh sredneaziatskikh rastenii.) Trudy Instituta Botanike AN Uz SSR, 3.
 • Grant V., 1982. “Periodicities in the chromosome number of the angiosperms.” Botanical Gazette, 143 (3): 379–389.
 • Grif V.G. , 1965. “A new chromosome number of flowering plants.” (Novye khromosomnye chisla tsvetkovykh rastenii.) Botanicheskii Zhurnal, 52 (5): 641–650.
 • Grudzinskaya I.A., Zahareva O.I., 1967. “About diagnostic significance of cytological parameters for taxonomy issues of some woody plants (for instance genus Ulmus).” (O diagnosticheskom znachenii tsitologicheskikh priznakov v taksonomii nekotorykh drevesnykh (na primere roda Ulmus).) Botanicheskii Zhurnal, 52 (5): 641–650.

H

 • Hakansson A., 1953. “Some chromosome numbers in Umbelliferae.” Botaniska Notiser, 153: 301–307.
 • Halilov Kh.R., 1993. “Ecological and Biological Studies of Fodder Species of Genus Astragalus under Cultivation in Foothills Conditions of Uzbekistan.” (Ekologo-biologicheskoe izuchenie kormovykh vidov roda Astragalus dlya tselei introduktsii v usloviyakh predgornoi polupustyni Uzbekistana.) Leningrad: PhD thesis.139 p.
 • Hamdamov I.H., 1987. “Morphological and Biological Peculiarities of Fodder Plants of Arid Zone of Uzbekistan.”(Morfologo-biologicheskie osobennosti kormovykh rastenii aridnoi zoni Uzbekistana.) Tashkent: Mehnat. 148 p.
 • Hamdamov I.H., Noskova T.F., 1987. “Fodder plant Artemisia ferganica and its caryotype.” (Kormovoe rastenie – polyn’ ferganskaya i ee kariotip.) V kn.: Kormovaya baza Uzbekistana i ee Ispol’zovanie v Proizvodstve. Tashkent: FAN: 57–63
 • Hensen I., 1999. “Life strategies of semi-desert plants: mechanisms of dispersal and reproduction in the thermo mediterranean shrub land community Anabasio Euzomodendretum bourgaeani.” Anales del Jardin Botanico de Madrid, 57 (1): 63–79.
 • Hill H.D., 1965. “Caryology of species of Bromus, Festuca and Arrhenatherum (Gramineae).” Bulletin of the Torrey Botany Club, 92(3): 192–197.
 • Hubbard E., 1954. “Grasses. A Guide to their Structure, Identification, Uses and Distribution in the British Isles.” Hardmondsworth, UK: Penguin Books Ltd. 248 p.

I

 • Ionesova A., 1970. “Seed Physiology of Desert Wild Plants.” (Fiziologiya semyan dikorastushchikh pustynnykh rastenii.) Tashkent: FAN. 150 p.

J

 • Janaki Ammal E.K., 1941. “Intergeneric hybrids of Saccharum.” Journal of Genetics, 41 (23): 217–253.
 • Japakova U.N., 1995a. “The dependants of desert plants: seed germination from thermofactor.” In: Proceedings of International Conference Desert Technology III, Tokyo, Japan: 168–172.
 • Japakova U.N., 1995b. “Biology of seed germination of some species of Umbelliferae (Apiaceae).” (K biologii prorastaniya semyan nekotorykh vidov semeistva Umbelliferae (Apiaceae).) Doklady ANR Uzbekistana, No. 3: 44.
 • Japakova U.N., 1995c. “Impact of temperatures on the seed germination of desert species of genus Astragalus.” (Vliyanie temperaturnogo faktora na prorastanie semyan pustynnykh vidov roda Astragalus.) Doklady ANR Uzbekistana, No. 4: 44–47.
 • Japakova U.N., Tursunbaeva G.S., 1995. “Carpological studies of Asiatic species of genus Agriophyllum Bieb.” (Karpologicheskoe izuchenie sredneaziatskikh vidov roda Agriophyllum Bieb.) Biologicheskii Zhurnal, 4 (5): 49–50.
 • Judd W.S., Ferguson I.K., 1999. “The genera of Chenopodiaceae in the southwestern United States.” Harvard Papers in Botany, 4 (2): 365–416.

K

 • Kamalov Sh.K., 1995. “Working out of technology of clay saline range improvement in the southern part of Aral sea.” Journal of Arid Land Studies, 5S: 311–314.
 • Kamalov Sh.K., Ashurmetov A.A., 1998. Phytomelioration of pasture saline soils. In: “Fifth International Symposium Plant Life in South-West and Central Asia, Tashkent”: 87.
 • Kamelin R.V., 1979. “Kukhistanskii District of Mountaneous Part of Central Asia.” (Kukhistanskii okrug gornoi Srednei Azii.) L.: Nauka. 356 p.
 • Karshibaev Kh.K., 2001. “Seed Reproduction of Leguminous Plants in Arid Conditions of Uzbekistan.” (Semennoe razmnozhenie bobovykh v aridnykh usloviyakh Uzbekistana.) Doctorate Dissertation, Tashkent. 28 p.
 • Kawatani T., Ohno T., 1964. “Chromosome numbers in Artemisia.” Bulletin of National Institute of Hygienic Sciences, 82:183–193.
 • Kayumov A.K., Sultanov R.A., Novitsky Z.B., 1997. “The struggle against land degradation and desertification by means of afforestation and rational use of land.” In: Bulletin of SCST of the Republic of Uzbekistan. Proceedings of International Seminar ‘The Desert of Central Asia: Protection and Development’, Tashkent, No. 3–4 , pp. 108–111.
 • Kesseler E., 1932. “Observations on chromosome number in Althaea rosea, Callirhoe involucrata and Hibiscus coccineus.” American Journal of Botany, 19 (2):128–131.
 • Khan M.A., Ungar I.A., 2000. “Alleviation of innate and salinity induced dormancy in Atriplex griffithii Moq. var. stocksii Boiss.” Seed Science and Technology, 28 (1): 29–37. (Department of Environmental and Plant Biology, Ohio University, Athens, USA.)
 • Kharin, N.G., 1994. Desertification of the arid lands of Turkmenistan. In: Fet V., Atamuradov K.I. (eds) Biogeography and Ecology of Turkmenistan. Mon. Biologicae. No. 72. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers: 65–76.
 • Kharin N. G., Nechaeva N.T., Nikolaeva V.N., Bababeva G., Babaev A., Orlovskii A.C., Batyrov A., Svintsov I.A., 1983. “Methodical Basis of Study and Mapping of Desertification Processes on Example of Turkmenistan Arid Territories.” (Metodicheskie osnovy izucheniya I kartografirovaniya protsessov opustynivaniya na primere aridnykh territorii Turkmenistana.) Ashkhabad: Ilym. 65 p.
 • Khasanov O.H., 1955. “Analysis of Fodder Resources of Uzbekistan.” (Analiz kormovykh resursov Uzbekistana.). Tashkent: Aktual’nye problemy botaniki.
 • Khasanov O.H., Usmanvaliev A., 1977. “The Main Ways of the Cultivation of Forage Plants.” (Osnovnye priyomy vozdelyvaniya kormovykh rastenii.) V sb.: Ekologo-biologicheskie osnovy sozdaniya iskusstvennykh pastbishch i senokosov na adyrakh Ferganskoi doliny. Tashkent: FAN.
 • Kimberg, N.V., 1974. “Desert Soils of Uzbekistan.” (Pochvy pystynnoy zony Uzbekistana.) Tashkent: FAN.
 • Knowles P.F., 1955. “A study of variability in crested wheatgrass.” Canadian Journal of Botany, 33 (6): 534–546.
 • Konycheva V.I., 1970. “About the development of embryo and seed of A. turanica Krash., and A. diffusa
 • Krash.” (O razvitii zarodysha i semeni A. turanica Krash. i A. diffusa Krash.) In: Strukturnye i Funktsional’nye Osobennosti Poleznykh Dikorastushchikh Rastenii Uzbekistana. Tashkent.
 • Konycheva V.I., Butnik A.A., 1968. “Development of seed testa of Artemisia species.” (Formirovanie pokrova semyan polyni.) Uzbekskii Biologicheskii Zhurnal, Tashkent, No. 4.
 • Korovin E.P., 1934. “Ecological types of Middle Asian deserts and Kazakhstan: approaches and their economic development.” (Ekologicheskie tipy pustyn’ Srednei Azii i Kazakhstana i perspectivy ikh khoziaistvennogo osvoeniya.) In: Economic Development of Middle Asian Deserts and Kazakhstan. Tashkent: FAN: 168–189.
 • Korovin E.P., 1961. “Vegetation of Middle Asia and South Kazakhstan.” (Rastitel’nost’ Srednei Azii i Yuzhnogo Kazakhstana.) Tashkent: Izdanie II, AH UzSSR. 452 p.
 • Korovin E.P., 1962. “Vegetation of Middle Asia and South Kazakhstan.” (Rastitel’nost’ Srednei Azii i Yuzhnogo Kazakhstana.) Tashkent: Izdanie II. AH Uz SSR. 548 p.
 • Kreuter E., 1930. “Beitrag zu karyologisch-systematischen Studien an Galegeen.” Planta, 11 (1): 1–44.
 • Krever V., Pereladova O., Williams M., Jungius H., 1998. “Biodiversity Conservation in Central Asia. An Analysis of Biodiversity and Current Threats and Initial Investment Portfolio.” Moscow: OAO Tipografia 9. 99 p.
 • Kryzhanovskii O.L., 1965. “Species Composition and Origin of Terrestrial Fauna of Central Asia.” (Sostav i proiskhozhdenie nazemnoi fauny Srednei Azii.) M., L. 314 p.
 • Kurochkina, L.Y., Osmanova, L.T., Karibaeva, K.N., 1986 “Forage Plants of the Deserts of Kazakhstan.” (Kormovye rasteniya pustyn’ Kazakhstana.) Alma-Ata. 208 p.
 • Kuznetsov L.A., 1965. “Flora of the island Barsa Kelmes.” In: Alimov A.F., Aladin N.V. (eds) Biological and Environmental Problems of the Aral Sea and Aral Region. Proceedings of the Zoological Institutes, Saint Petersburg: 106–128.

L

 • Larin I.V., 1937. “Forage Plants of Haymaking and Rangelands of SSSR.” (Kormovye rasteniya estestvennykh senokosov i pastbishch SSSR.) Leningrad: Vsesouznaya Akademiya s-kh Nauk im. Lenina. 944 p.
 • Larin I.V., 1969. “Meadow and Rangelands Economy.” Izd. 3. (Lugovodstvo i pastbishchnoe khozyaistvo.) Leningrad: Kolos. 550 p.
 • Larin I.V., Agababyan Sh.M., Rabotnov T.A., Larina V.K., Kasimenko M.A., Lyubskaya A.F., 1956. “Forage Plants of Haymaking and Rangelands of USSR.” (Kormovye rasteniay senokosov i pastbishch SSSR. T. 3. – Dvudol’nye (Geranievye-slozhnotsvetnye). Obshchie vyvody i zaklyucheniya.) M. L.: Selkhozizd. 879 p.
 • Larin I.V., Agababyan Sh.M., Rabotnov T.A., Lyubskaya A.F., Larina V.K., Kasimenko M.A., 1951. “Forage Plants of Haymaking and Rangelands of USSR.” (Kormovye rasteniay senokosov i pastbishch SSSR. T. 2. – Dvudol’nye (Khlorantovye-bobovye).) M. L.: Selkhozizd. 948 p.
 • Larin I.V., Agababyan Sh.M., Rabotnov T.A., Lyubskaya A.F., Larina V.K., Kasimenko M.A., Govorukhin V.S., Zafren S.Ya., 1950. “Forage Plants of Haymaking and Rangelands of USSR.” (Kormovye rasteniay senokosov i pastbishch SSSR. T. 1. – Sporovye, golosemennye i odnodol’nye.) M. L.: Selkhozizd. 688 p.
 • Larin I.V., Shchelokov B.K., Kazbekov I.S., Ishchenko M.M., 1929. “Natural Forage of South Western Kazakhstan.” (Estestvennye korma Yugo-Zapadnogo Kazakhstana.) M.: Izddatel’stvo AN SSSR. 712 p.
 • Lavrenko E.M., 1950. Main features of the botanical-geographical subdivision of the USSR and neighbouring countries. Osnovnye cherty botaniko-geographicheskogo podrazdeleniya SSSR i sopredel’nykh stran, In: Genkel P.A. et al. (Eds), Botanical Problem (Problemy Botaniki). Moscow: Acd. Sci. Press, Izd-vo AN SSSR, I: 530–548.
 • Ledingham G.F., 1960. “Chromosome numbers in Astragalus and Oxytropis.” Canadian Journal of Genetics and Cytology, 2 (2): 119–128.
 • Ledingham G.F., Fahselt M.D., 1964. “Chromosome numbers of some North American species of Astragalus (Leguminosae).” Sida, 1 (6): 313–327.
 • Le Houérou, H.N., 1959. “Recherches écologiques et floristiques sur la végétation de la Tunisie Méridionale.” Mémoire No. 6. Paris: Université d’Alger, Institut de Recherches Sahariennes, CNRS.
 • Le Houérou, H.N., 1960. “Contribution à l’étude des soils du sud tunisien” Annales Agronomiques, 2 (3): 241–308.
 • Le Houérou H.N., 1989. “Classification écoclimatique des zones arides (s.l.) de l’Afrique du Nord.” Ecologia Mediterranea, 15 (34): 95–144. (Institut Regions Arides, Medenine, Tunisia.)
 • Le Houérou H.N., 1995. “Bioclimatologie et biogéographie des steppes arides du Nord de l’Afrique.” Options Méditerranéennes, B10: 1–396.
 • Le Houérou H.N., 2000. “Utilization of fodder shrubs and trees in the arid and semi-arid zones of West Asia and North Africa.” Arid Soils Research and Rehabilitation, 14 (2): 2–34.
 • Le Houérou H.N., in press. “Bioclimatology and Phytogeography of the World Arid and Semi-arid Isoclimatic Mediterranean Biomes.” Berlin. Springer-Verlag. 350 p.
 • Le Houérou H. N., Claudin J., Pouget J., 1979. “Etudes bioclimatiques des steppes algériennes.” Bulletin de Société d’Histoire Naturelles de l’Afrique du Nord, 68 (3–4): 33–74.
 • Le Houérou H.N., Popov G.F., 1981. “An eco-climatic classification of Inter-tropical Africa.” Plant Production and Protection, No. 33. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 40 p.
 • Le Houérou H.N., Popov G.F., See L., 1993. “Agro bioclimatic classification of Africa.” Agrometeorology Series Working Paper, No. 6. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nation. 227 p.
 • Létolle, R., Mainguet M., 1993. Aral. Paris: Springer-Verlag France. 357 p Levan A., 1942. “The effect of chromosomal variation in sugar beets.” Hereditas, 28 (3–4): 345–399.
 • Lipaeva L.I., 1958. “About the significance of the polyploïdy in the evolution of plants.” (K voprosu o znachenii poliploidii v evolyutsii rastenii.) Bull. Moskovsk. Obschestva Ispytatelei Prirody, ser. Biolog., 63 (5): 146–149.
 • Litardiere R., 1950. “Nombres chromosomiques de diverses Graminées.” Boletim da Sociedade Broteriana, Serie 2a, 24: 79–87.
 • Lobova E.V., 1960a. “Soils of Desert Zone of SSSR.” (Pochvy pustynnoi zony SSSR.) Moscow: Izd-vo AN SSR. 235 p.
 • Lobova, E.V., 1960b. Genèse et classification des sols gris-bruns des déserts de l’URSS. Bulletin AFES, May: 269–282.

M

 • Mabberley D.J., 1997. “The Plant Book. A Portable Dictionary of the Vascular Plants.” Cambridge: Cambridge University Press. 858 p.
 • MacMahon J.A., 1979. “North American deserts: their floral and faunal components.” In: Goodall D.W., Perry R.A. (eds) Arid land Ecosystems: Structure, Functioning and Management. IBP 16, Volume 1, pp. 21–82.
 • Mahmudov M.M., 1968. “Biological and Ecological Basis of Salsola rigida Pall. Introduction in Culture under Condition of South-estern Kyzylkum.” (Biologo-ecologicheskie osnovi vedeniya v kulturu keyreuka (Salsola rigida Pall.) v usloviyah Ugo-Zapadnogo Kyzylkuma.) PhD Dissertation, Samarkand. 185 p. (MSH SSSR, VNIIK.)
 • Mahmudov M.M., 1991. “Salsola orientalis G. Gmell. – Valuable Fodder Plant in Desert Zone of Uzbekistan.” (Keireuk - tsennoe kormovoe rastenie v pustynnoi zone Uzbekistana.) Samarkand. 65 p.
 • Malik P., 1961. “Chromosome numbers in some Indian Angiosperms: Monocotyledons.” Science and Culture, 27 (4): 197–198.
 • Mamatkulov U.K., 1990. “The Flora of Bryophytes of the Tadjik SSR.” Volume 1. (Flora mohoobraznykh Tadzhikskoi SSR.) Dushanbe: Donish. 233 p.
 • Mamatkulov U.K., Toderich K.N., Mardonov B.K., Shirinkulov T.Sh., 1997. “About contemporary status of flora and vegetation cover of Kyzylkum (based on the materials of Uzbek-French expedition: August September, 1997).” Bulletin of SCST of the Republic of Uzbekistan, No. 3–4: 111–119.
 • Mandak Bonumii B., Pysek P., 1999. “How does density and nutrient stress affect allometry and fruit production in the heterocarpic species Atriplex sagittata (Chenopodiaceae)?” Canadian Journal of Botany, 77 (8): 1106–1119.
 • Manton I., 1932. “Introduction to the general cytology of the Cruciferae.” Annals of Botany, 1 (3): 439–462.
 • Matveeva T.C., Tikhonova A.D., 1968. “Chromosome numbers of some species of USSR Flora. II. Central Asian plants.” (Khromosomnye chisla nekotorykh vidov Flory SSSR. II. Rasteniya Srednei Azii.) Botanicheskii Zhurnal.
 • Mehra P.N., Gill B.S., Mehta J.K., Sidhu S., 1965. “Cytological investigations on the Indian Compositae I. North Indian taxa.” Caryologia, 18 (1): 35–68.
 • Mehra P.N., Malik P., 1963. “Cytology of some Indian Chenopodiaceae.” Caryologia, 16 (1): 67–84.
 • Menshikova E.A., 1964a. “Numbers of chromosomes of some species of Rheum in relation to their anatomical peculiarities.” (Chisla khromosom nekotorykh vidov revenei v svyazi s anotomicheskimi osobennostyami vidov.) Tsitologiya, 6 (2): 253–254.
 • Menshikova E.A., 1964b. “Anatomical and Caryological Characteristics of Polygonaceae Family.” (Anatomicheskaya i kariologicheskaya kharakteristika semeistva Grechishnikovykh.) Avtoreferat kand. Dissert. Permskii Gos. Universitet, Perm’. 19 p.
 • Momotov I.F., 1961. “Characteristics of natural conditions and vegetation of Kyzylkum’s experimental station.” (Kharakteristika prirodnykh uslovii i rastitel’nosti Kyzylkymskoi opytnoi stantsii.) V kn.: Pastbishcha Uzbekistana. Tashkent: 89–108.
 • Momotov I.F., 1973. “Theoretical Background and Methods of Range Improvement of Desert Rangelands of South Western Kyzylkum.” (Teoreticheskie osnovy i metody fitomelioracii pustynnykh pastbishch Yugo- Zapadnogo Kyzylkuma.) Tashkent: FAN. 143 p.
 • Momotov I.F., Akzhigitova N.I., 1965. “Structure of root systems of some undershrubs salsolas in the South Western Kyzylkum.” (Stroenie kornevykh sistem nekotorykh polukustarnikovykh solyanok v Yugo- Zapadnom Kyzylkume.) V kn.: Ratsional’noe Ispol’Zovanie Pustynnykh Pastbishch. Tashkent: 162–167.
 • Momotov I.F., Faisiev K.T., 1973. “An experience of creation of artificial range improvement on the background of moisture accumulating furrows.” (Opyt sozdaniya iskusstvennykh fitomeliorantov po fonu vlagonakopitel’nykh borozd.) In: Teoreticheskie Osnovy i Metody Fitomelioratsii Pustynnykh Pastbishch Yugo-Zapadnogo Kyzylkuma. Tashkent: FAN. 144 p.
 • Momotov, I.F., Shermatov, G.M., 1963. “The ways of improvement of the rangelands in gypsum desert.” (Puti uluchsheniya pastbishch gipsovoy pustyni.) In: Nechaeva N.T., Babaev A.G. (eds) Natural Conditions, Livestock Husbandry and the Forage Base of the Deserts.” (Prirodnye usloviya, zhivotnovodstvo i kormovaya baza pustyn.) Ashkhabad: Izdatel’stvo AN Turkm. SSR: 356–364.
 • Morozov N.L., 1957. “Dynamics of Fodder Stocks of Principal Rangeland Plants of Uzbekistan.” (Dinamika kormovykh zapasov osnovnykh rastenii pustynnykh pastbishch Uzbekistana.) Tashkent. 79 p.
 • Morozov N.L., 1970. “New Approaches and Methods of Reinforcing of Fodder Basis of Karakul Sheep Breeding Economy.” (Novye puti i metody ukrepleniya kormovoy bazy karakulevodstva.) Doctorate Dissertation. M. 49 p.
 • Morozova O.I., 1940. “Chemical composition of rangeland plants of arid zone of Uzbekistan and its changes in relation to the vegetative stages and seasons.” (Khimicheskii sostav pastbishchnykh rastenii pustynnykh zon Uzbekistana i izmenenie ego po fazam vegetatsii i po sezonam goda.) Trudy VNIIK, 2. Samarkand.
 • Morozova O.I., 1941. “Fodder crops of Karakul sheep husbandry pastures.” (Kormovye rasteniya karakulevodcheskikh pastbishch.) Trudy VNIIK, 3. Samarkand. 118 p.
 • Morozova O.I., 1946. “Rangelands Economy in the Karakul Sheep Husbandry of Central Asia.” (Pastbishchnoe hozyaistvo v karakulevodstve Srednei Azii.) M. 300 p.
 • Morozova O.I., 1959. “Ranges of Deserts and Foothills Semi-deserts, its Use and Improvement.” (Pastbishcha v pustune i predgornoi polupustyne, ikh ispol’zovanie i uluchshenie.) M. Sel’hozgiz. 300 p.
 • Morozova O.I., 1972. “Desert and Semi-desert Rangelands.” (Pustynnye i polupustynnye pastbishcha.) Moscow: Nauka. 168 p.
 • Mukimov T.H., 1992. “The initial material of Salsola orientalis and its selectional significance under the conditions of foothills plain of Uzbekistan.” (Iskhodnyi material keireuka i ego selektsiohhoe znachenie v usloviyakh podgornoi ravniny Uzbekistana.) Avtoreferat dissert. kand. s.-kh. nauk. Tashkent. 22 p.
 • Mulligan G.A., 1965. “Chromosome numbers of the family Cruciferae.” Canadian Journal of Botany, 42 (11): 1509–1519.
 • Murzaev E.M., 1958. “Role of the Natural Reserves in the Conservation of Natural Resources in the Arid Zone of SSSR.” (Zadachi zapovednikov v sokhranenii prirodnykh resursov v aridnoi zone SSSR. Sredneya Aziya.) M. 114 p.

N

 • Nabiev M.M., 1969. “Botanical Atlas – Dictionary of Economic Plants of Uzbekistan.” (Botanicheskii atlas - slovar’ khozyaistvennykh rastenii Uzbekistana.) Tashkent. 252 p.
 • Nabiev M.M., 1971. “Genus Calligonum L.” (Rod Calligonum L. Opredelitel’ rastenii Tsentral’noi Azii, T.I. Tashkent: FAN: 182–201. National Biodiversity Strategy Project Steering Committee, 1998. “Republic of Uzbekistan, Biodiversity Conservation, National Strategy and Action Plan.” Tashkent.
 • Nazariyuk L.A., 1968. “Biological Characteristics of Some Annual Salsolas Forage Species in Relation to the Improvement of Ranges on the Adyr of Nishan Steppe.” (Biologicheskaya kharakteristika nekotorykh kormovykh vidov odnoletnikh solyanok v svyazi s uluchsheniem pastbishch na adyrakh Nishanskoi stepi.) Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchyonoi stepeni kandidata biologicheskikh nauk, Tashkent.18 p.
 • Nazariyuk L.A., 1979. “Results and the perspectives of selection of Kochia prostrata in Central Asia.” (Rezul’taty i perspektivy selektsii izenya v Srednei Azii.) V kn.: Sostoyanie i Perspektivy Selektsii i Introduktsii Kormovykh Rastenii Dlya Pustynnoi i Polupustynnoi zon. Samarkand: 29.
 • Nazariyuk L.A., Haskina Z.E., 1961. “Successions of vegetation of rangelands improved by the black saksaul (Haloxylon aphyllum Minkw.) in the sagebrush ephemeral desert of Uzbekistan.” (Smeny rastitel’nosti pri uluchshenii pastbishch polynno-efemerovoi pustyni Uzbekistana chyornym saksaulom.) Trudy Instituta Karakulevodstva, 2. Samarkand.
 • Nechaeva, N.T. (ed.), 1985. “Improvement of Desert Ranges in Soviet Central Asia.” Amsterdam: Harwood Academic Publisher. 327 p.
 • Nechaeva N.T., Prihodko S.Y., 1952. “At the seed germination and characteristics of germination of some desert plants, useful for the improvement of pastures.” (Vshozhesti semyan I harakteristika vshozhesti nekotorykh pustynnykh rastenii, prigodnykh dlya uluchsheniya pastbisch.) Izvestiya AN TurkmSSR, No 1.
 • Nechaeva N.T., Shamsutdinov Z.Sh., Muhamedova G.M., 1978. “Improvement of Desert Rangelands of Middle Asia.” (Uluchshenie pustynnykh pastbishch Srednei Azii.) Ashkhabad: Ilyum. 64 p.
 • Nechaeva N.T., Vasilevskaya B.K., Antonova K.G., 1973. “Plant Life Forms in Karakum Desert.” (Zhiznennye formy rastenii pustyni Karakum.) Moscow: Nauka. 243 p.
 • Neffati M., Akrimi N., Behaeghe T., 1993. Study of some germination characteristics of seeds of Salsola vermiculata var. villosa (Delile) Moq. Tan.” Ecologia Mediterranea, 19: 61–69. (Institut Regions Arides, Medenine, Tunisia.)
 • Negodi J., 1937. “Lineamenti sulla cariologia delle Rutaceae e delle Zygophyllaceae.” Archives of Botany (Forli), 13: 93–102.
 • Nikolaeva M.G., Razumova M.V., Galdkova V.M., 1985. “Reference Book in Germination of Seeds Dormancy.” (Spravochnik po prorashchivaniyu pokoyashchikhsya semyan.) Leningrad: Nauka, 328 p.
 • Nordblom T., Shomo F., Gintzburger G., 1997. “Food and feed prospects for resources in Central Asia.” In: Demment M. (ed.) Central Asia Regional Livestock Assessment Workshop. Tashkent, Uzbekistan, Management Entity, Small Ruminant CRSP, University of California.
 • Novikov G.I., 1943. “About the types of reproduction of shrubs and semishrubs.” (O formakh razmnozheniya kustarnikov i polukustarnikov.) Sovetskaya Botanika, No. 2.
 • Novoselova A.P., 1978. “Selection and Seed Production of Perennial Grass.” (Selektsiya i semenovodstvo mnogoletnikh trav.) Moscow: Kolos. 303 p.
 • Nurberdyev M., 1992. “The Productivity of Desert Rangelands Assessment and Management.” (Produktivnost’ pastbishch pustyn’ Srednei Azii, otsenka i upravlenie.) Ashkhabad: Ilyum. 180 p.
 • Nygren A., 1957. “Poa timoleontis Heldr., a new diploid species of the section Bolbophorum A et Gr. with accessory chromosomes only in the meiosis.” Kungliga Lantbrukshogskolans Annaler, 23: 488–495.

O

 • Osawa J., 1920. “Cytological and experimental studies in Morus with special reference to triploid mutants.” Bulletin of the Imperial Agricultural Experiment Station, Tokyo, 1 (4): 318–370.

P

 • Parodi L.R., 1946. “Gramineas Bonariensis. Clave para la Determinacion de los Generos y Enumeracion de las Especies.” Buenos Aires: Acme Agency. 112 p.
 • Pavlov N.B., 1936. “Genus Calligonum L.” (Rod Calligonum L.). In: Flora SSSR. Volume 5. M.: 538–594.
 • Percival J., 1932. “Cytological studies of some wheat and Aegilops hybrids.” Annals of Botany, 46 (183): 479–501.
 • Persy I., 1936. “Nouvelles observations sur le comportement du nucleole dans la caryocinese somatique de Calystegia sepium R.Br. (Convolvulus sepium) et sur sa néoformation.” Bulletin de Société Royal Botanique Belgique, 68 (2): 222–232.
 • Peto F.H., 1930. “Cytological studies in the genus Agropyron.” Canadian Journal of Research, 3–5: 428–448.
 • Petrov D.F., 1988. “Apomixis in the Nature and Under the Experiments.” (Apomiksis v prirode i v opyte.) Novosibirsk: Nauka. 213 p.
 • Petrov M.P., 1966. The Deserts of Central Asia (Pustyni Trantral’noy Azii), 1: 1–273 (The Ordos, Alshan and Peishan), Vol. II (The Hoshi corridor, Tsaidam and Tarim Basin). Moscow: Nauka.
 • Petrov M.P., 1973. “The Deserts of the Globe.” Leningrad: Nauka. 433p.
 • Poddubnaya Arnoldi V.A., 1976. “Cytoembryology of Flowering Plants: Fundamentals and Perspectives.” (Tsitoembriologiya pokrytosemennykh rastenii, osnovy i perspektivy.) Moscow: Nauka. 508 p.
 • Poddubnaya Arnoldi V.A., 1982. “The Characteristic Attributes of Flowering Plants on the Cytoembryoloical Parameters.” (Kharakteristika svoistv pokrytosemennykh rastenii po tsitoembriologicheskim priznakam.) Moscow. 351 p.
 • Polya L., 1948. “Chromosome numbers of certain alkali plants.” Arch. Biol. Hungarica, 18: 145–146.
 • Popova G., 1928. “Hybrides of Aegilops crassa Boiss. Triticum vulgare Host.” Trudy po Prikladnoi Botanike. Genetike i Selektsii, 19 (1): 473–496.
 • Poptsov A.V., 1976. “The Biology of Hard Seeds in the Plants.” (Biologiya tverdosemmyannosti u rasteniy.) M. 302 p.
 • Pratov U.P., 1970. “Chenopodiaceae of Fergana Valley.” (Marevye Ferganskoi doliny.) Tashkent: FAN. 167 p.
 • Pratov U.P., 1987. “Family Chenopodiaceae (Vent) of Middle Asia and and Northern Africa (Systematics, Phylogeny and Botanical-geographical Analysis).” Marevye. (Chenopodiaceae [Vent] Srednei Azii I Severnoi Afriki. [Systematika, Filogeniya I botaniko-geograficheskii analiz.]) Doctorate Dissertation, Leningrad. 287 p.
 • Prozina M.N., 1937. “The experience of construction of philogenetic development of genus Eremurus. 1. Comparative caryological studies of genus Eremurus.” (Opyt postroeniya filogeneticheskogo razvitiya roda Eremurus. 1. Sravnitel’noe kariologicheskoe issledovanie roda Eremurus.) Botanicheskii Zhurnal, 6 (3): 487–512.
 • Pyankov V.I., Black C.C. Jr., Artusheva E.G., Voznesenskaya E.V., Ku M.S.B., Edwards G.E., 1999. Features of photosynthesis in Haloxylon species of Chenopodiaceae that are dominant in Central Asian Deserts. Plant Cell Physiology, 40 (2): 125–134.
 • Pyankov V.I., Voznesenskaya E.V., Kondratschuk A.V., Black C.C. Jr., 1997. “A comparative anatomical and biochemical analysis in Salsola (Chenopodiaceae) species with Kranz-type leaf anatomy: a possible reversion of C4 to C3 photosynthesis.” American Journal of Botany, 84 (5): 597–606.

Q

 • Quezel P., 1957. “Peuplement végétal des hautes montagnes de l’Afrique du Nord.” Encyclopédie de Biogéographie et Ecologie, 10 (137):1–463.
 • Quezel P., Santa S., 1963. “Nouvelle Flore de l’Algérie et des Régions Désertiques Méridionales.” Volume 2. Paris: CNRS. 1170 p.
 • Quinlivan B.J., 1971. Seed coat impermeability in legumes. Journal of the Australian Institute of Agricultural Science, 37: 283–295.

R

 • Rabbimov A.R., 1990. “Ecological-biological Features of Kochia prostrata (L.) Schrad. under its Cultivation in the Artemisia Ephemers Karnabchul’ Steppe.” (Ekologo-biologicheskie osobennosti izenya v usloviyakh introduktsii v polynno-efemerovoi pustini Uzbekistana.) Avtoreferat Kandidatskoi Dissertatsii. 21 p.
 • Rabbimov A.R., Toderich K.N., 1995. “The problems of organization of the Karakul sheep husbandry food basis in arid zones of Uzbekistan.” Journal of Arid Land Studies, 5S: 347–350.
 • Rabotnov T.A., 1974. “Meadow Introduction.” (Lugovedenie). Moscow: Moscow University. 384 p.
 • Rachkovskaya E.I., 1977. “Extremely arid types of deserts in Central Asia.” In: Problems of Ecology, Geobotany, Botanical Geography, and Floristics. Leningrad: Nauka: 99–109.
 • Raikova I.A., 1962. “About the Biology of Germination of Some Plants from Pamir.” (K biologii prorastaniya i vskhozhesti semyan nekotorykh pamirskikh rastenii.) Tashkent: Nauchnye Trudy Tashkentskogo Universiteta. 210 p.
 • Rakhimova T., 1988. “The Ecological Comparative Studies of Asiatic Species of Genus Aellenia”. (Sravnitel’noe ekologicheskoe issledovanie Sredneaziatskikh vidov elleniya.) Tashkent: FAN: 116 p.
 • Rakhimova T.U., Muhitdinov N., 1977. “Water regime of introduced into the cultivation fodder plants.” (Vodnyi rezhim vvodimykh v kul’turu kormovykh rastenii.) V kn.: Ekologo-biologicheskie Osnovy Sozdaniya Iskusstvennykh Pastbishch i Senokosov na Adyrakh Ferganskoi Doliny. Tashkent: FAN.
 • Rasulova M.R., 1991. “Flora of Tadjikistan.” Volumes I–X. Leningrad: Nauka. 648 p.
 • Raunkiaer M.H., 1934. “The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography.” Oxford: Clarendon Press. 632 p.
 • Redchenko V.P., 1975. “Some features of biology of seed germination of Chenopodiaceae family.” (Nekotorye osobennosti biologii prorastaniya semyan marevykh.) V kn.: Voprosu Oroshaemogo Zemledeliya v Turkmenistane, 18 (1): 127–131. (Trudy Sel’hoz Instituta, Ashkhabad.)
 • Reese G., 1957. “Uber die Polyploidiespektren in der nordsaharischen Wustenpflanzen.” Flora, 144 (4): 598–634.
 • Rodin L.E., 1958. Classification of desert vegetation of Middle Asia (Klassifikatsiya rastitel’nosti pustyn’ Srednei Azii). Botanicheskii Zhurnal, 43: 1–11.
 • Rodin L.E. (eds), 1977. “Productivity of Vegetation in Arid Zone of Asia (Synthesis of Soviet Studies for the International Biological Programme, 1965–1974).” (Produktivnosti rastitel’nosti aridnoi zony Azii: itogi sovetskih issledovanii po mezhdunarodnoi biologicheskoi programme-1965–1974.) Leningrad: Nauka. 231 p.
 • Rohweder H., 1939. “Weitere beitrage zur Systamatik und Phylogenie der Caryophyllaceen unter besonderer Berucksichtigung der karyologischen Verhaltnisse.” Beihefte Bot. Central Bl., Abt. B, 59 (1): 1–58.
 • Roscoe M.V., 1927. “Cytological studies in the genus Typha.” Botanical Gazette, 84 (12): 392–406.
 • Rotov R.A., 1965. “From the experience of studies of biological features of Calligonum seeds.” (Iz opyta izucheniya biologicheskikh svoistv semyan dzhuzgunov. Ratsional’noe ispol’zovanie pustynnykh pastbishch.) Izdatel’stvo ‘Nauka’ AN Uzbekistana.
 • Rozhanovskii P.Y., 1961. “Anatomical peculiarities of seeds in some ephemers and ephemeroids of Central Asian Desert.” (Anatomicheskie osobennosti semyan nekotorykh efemerov i efemeroidov pustyn’ Srednei Azii.) V kn.: Pastbishcha Uzbekistana. Tashkent.
 • Runemark H., 1962. A revision of Parapolis and Monerma in the Mediterranean. Botaniska Notiser, 115: 1–17.
 • Rustamov, I.G., 1994. “Vegetation of the desert of Turkmenistan.” In: Fet V., Atamuradov K.I. (eds) Biogeography and Ecology of Turkmenistan. Mon. Biologicae. No. 72. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers: 77–104.

S

 • Saidov Gj. K. (ed.), 1983. “Adaptation of Fodder Plants to the Condition of Arid Zone Uzbekistan.” (Adaptatsiya kormovykh rastenii v usloviyakh aridnoi zony Uzbekistana.) Tashkent: FAN. 299 p.
 • Salmanov N.P., 1964. “The Improvement of Halophytic Pastures Using Erman-Shuvakh (Artemisia halophila Krash.).” (Uluchshenie solonchakovykh pastbishch erman shuvakha.) Samarkand: Trudy Instituta Karakulevodstvo, Volume 14.
 • Salmanov N.S., 1969. “Biological characteristics of (Artemisia halophila Krash.) in relation to the improvement of small productive halophytic pastures.” (Biologicheskaya kharakteristika erman shuvakha (Artemisia halophila Krash.) v svyazi s voprosami uluchsheniya maloproduktivnykh solonchakovykh pastbishch.) Avtoreferat kandidatskoi dissertatsii, Samarkand. 18 p.
 • Salmanov N.S., 1975. “Tolerance of some fodder plants to the soils salinity and experience of phytomelioration of saline deserts.” (Ustoychivost’ nekotorikh kormovikh rasteniy k pochvennomu zasoleniyu I opit phytomelioratii solonchakovikh pastbish.) In: Karakulevodstvo: 272–281.
 • Sarkar P., 1956. “Crested wheatgrass complex.” Canadian Journal of Botany, 34 (3): 328–345.
 • Sarkar P., 1958. “Cytotaxonomic studies on Eremopyrum.” Canadian Journal of Botany, 36 (4): 539–546.
 • Scheerer H., 1939. “Chromosomenzahlenaus der schleswig holsteinischen Flora. II.” Planta, 29 (4): 636–642.
 • Schiller J., 1928. “Uber der Verlauf der Kernteilung bei Capparis mit Dauerchromosomen.” Jahrbuch der Wissenschaften Botanisch, 69 (3): 491–500.
 • Schulz-Gaebel. M., 1930. Entwicklungsgeschichtlich-zytologische Studin an der Umbelliferen – Unferfamilie der Apioideen. Beitrage Biol. Pflanzen, 18 (3): 345–398.
 • Seki H., Oshikane K., 1960. “Studies in polyploid mulberry trees. IV. Cytological and morphological studies on Morus nigra L.” Research Reports of the Faculty of Textile and Sericulture, Shinshu University, 10: 7–13.
 • Semenova O.V., 1983. “Biological and ecological background of seeds storage of Kochia prostrata (sand ecotype).” (Biologo-ekologicheskie osnovy khraneniya semyan izenya kamenistogo.) V kn.: Voprosy Selektsii, Semenovodstva i Ukrepleniya Kormovoi Massy Karakulevodstva. Tashkent: Trudy Instituta Karakulevodstva.
 • Semenova O.V., Shegai V.Y., 1986. “Standards on the sowing seeds quality of arid forage plants.” (Standarty na posevnye kachestva semyan aridnykh kormovykh rastenii.) V kn.: Prirodnye Resursy Pustyn’ i Ikh Osvoeniya. Tezisy Dokladov 5-oi Vsesoyuznoi Nauchnoi Konferentsii, Ashkhabad.
 • Semenova O.V., Shegai V.Y., Fedorova L.F., 1991. “Biological and agro technical aspects of the improvement of seed germination qualities of desert shrubs and under shrubs.” (Biologicheskie i agronomicheskie osnovy povysheniya posevnykh kachestv semyan pustynnykh kustarnikov i polukustarnikov.) Tezisy Dokladov Molodykh Uchenykh i Aspirantov na 3-ei Nauchnoi Konferentsii po Karakulevodstvu i Aridnomu Kormoproizvodstvu, Samarkand.
 • Semenova O.V., Shegai V.Y., Fedorova L.F., 1987. “Seeds Dormancy of Arid Forage Plants.” (Pokoi semyan aridnykh kormovykh kul’tur.) Tashkent: ‘Gosagroprom’ Uzbekistana. Semiotrocheva N.L., 1971. “Caryosystematic of annual species of Kochia Roth.” (Kariosistematika odnoletnikov roda Kochia Roth.) Izdatel’stvo AN Kazakhstana, Seriya Biologicheskikh Nauk, No. 6.
 • Sergeeva G.A., 1954a. “An experience of the improvement of rangelands in clay deserts of Central Asia.” (Iz opyta uluchsheniya pastbishch glinistoi pustyni Srednei Azii.) V kn.: Karakulevodstvo i Zverovodstvo, No. 4.
 • Sergeeva G.A., 1954b. “An experience of creation of autumn winter pastures for Karakul sheep husbandry in foothills semi-desert of Uzbekistan.” (Opyt sozdaniya osenne-zimnikh pastbishch dlya karakul’skikh ovets v predgornoi polupustyne Uzbekistana.) Karakulevodstvo i Zverovodstvo, No. 1.
 • Shahanov E.Sh., 1990. ”Cytogenetical studies of arid fodder plants.” (Tsitogeneticheskoe issledovanie aridnykh kormovykh rastenii.) Vestnik Sel’skohozyaystvennoi Nauki Kazakhstana, 7: 12–15.
 • Shahanov E.Sh., Sagimbaev Z.Z., 1982. “Spontaneous polyploidy of Kochia and its significance for classification and cultvation.” (Spontannaya poliploidiya u izenya i ee znachenie v klassifikatsii i kul’tivirovanii.) Problemy Osvoeniya Pustyn’, 2: 51–54.
 • Shahanov E.Sh., Shulgin V.I., 1978. “Natural and inductional polyploidy in Kochia.” (Estestvennaya I indutsirovannaya poliploidiya u prutnyaka.) Journal of Selection and Seed Reproduction of Forages and Fodder Plants in the South and Southwestern Kazakhstan, 3: 77–83.
 • Shamsutdinov N.Z., Shamsutdinov Z.Sh., 1998. “World resources of halophytic plants and problems of their multipurpose utilization in agriculture (review).” (Mirovye resursy galofitov I prolemy ikh mnogotselevogo naznacheniya v sel’skokhozyaistve.) Sel’skhozyastvennaya Biologiya, 1: 3–7.
 • Shamsutdinov Z.Sh., 1963. “Range improvement and field forage production in the Karakul sheep farms of Uzbekistan.” (Uluchshenie pastbishch i polevoe kormoproizvodstvo v karakulevodcheskikh khozyaistvakh Uzbekistana.) In: Nechaeva N.T., Babaev A.G. (eds) Natural Conditions, Livestock Husbandry, and the Forage Base of the Deserts. (Prirodnye usloviya, zhivotnovodstvo i kormovaya baza pustyn.) Ashkhabad: Izd. AN Turkm. SSR: 347–355.
 • Shamsutdinov Z.Sh., 1972a. “Productivity of artificial black Saxaoul plantation in the arid zone of Uzbekistan.” (Produktivnost’ chernogo saksaula v aridnoi zone Uzbekistana.) In: Rodin L.E. (eds) Ecophysiological Foundation of Ecosystems Productivity in Arid Zone. Leningrad: Nauka: 157–159.
 • Shamsutdinov Z.Sh., 1972b. “Selection work with forage plants of the desert and semi-desert zones.” Reports and Communications on Forage Production. No. 4. ‘Williams’ Forage Institute. (In Russian)
 • Shamsutdinov Z.Sh., 1975. “Establishment of Perennial Pastures in Central Asia’s Arid Zone.” (Sozdanie dolgoletnikh pastbishch v aridnoi zone Sredney Azii.) Tashkent: FAN. 176 p.
 • Shamsutdinov Z.Sh., 1981. “System of range improvement in clay desert.” (Sistema uluchsheniya pastbishch v glinistykh raionakh pustyni.) In: Nechaeva, N.T. (eds) Rangeland Ecology Management and Productivity. Materials for International Training Course. Volume 2. Moscow: Centre of International Projects, GKNT: 135–155.
 • Shamsutdinov Z.Sh., 1997. “Halophyte plant resources: 1. Salinized lands as halophyte habitats.” Problemy Osvoenya Pustyn, 10 (6): 31–44. (In Russian)
 • Shamsutdinov Z., Chalbash R., 1958. “An experience of cultivation of forage plant species in the clay desert of Uzbekistan.” (Opyt vozdelyvaniya kormovykh kul’tur v glinistoi pustyne Uzbekistana.) Zhurnal Ovtsevodstvo, No. 8: 36–39.
 • Shamsutdinov Z.Sh., Chalbash R., 1969. “Agrotechnical Instructions on Improvement of Desert and Semidesert Pastures of Uzbekistan.” (Agrotekhnicheskie ukazaniya po uluchsheniyu pustynnykh i polupustynnykh pastbishch Uzbekistana.) Tashkent: FAN.
 • Shamsutdinov Z.Sh., Ibragimov I.O., 1983. “Long-term Range Agrophytocoenosis in the Arid Zone of Uzbekistan.” (Dolgoletnie pastbishchnye agrofitotsenozy v aridnoi zone Uzbekistana.) Tashkent: FAN.
 • Shamsutdinov Z.Sh., Korsunov V.A., 1968. “Establishment of high productive long-term autumn winter pastures in the foothills desert of Uzbekistan.” (Sozdanie vysokoproduktivnykh dolgoletnikh osenne-zimnikh pastbishch v predgornoi polupustyne Uzbekistana.) Luga i Pastbischa, No. 2.
 • Shamsutdinov Z.Sh., Nazariyuk L.A., Paramonov V.A., 1974. “The introduction and selection of new fodder plant species in the arid zone of Central Asia.” (Introduktsiya i selektsiya novykh kormovykh rastenii v aridnoi zone Tsentral’noy Azii.) In: XIIth International Grassland Congress. Section ‘Plant Introductions’ Moscow: 595–597.
 • Shamsutdinov Z.Sh., Nechaeva N.T., 1977. “Improvement of desert ranges in Soviet Central Asia.” (Uluchshenie pustynnykh pastbishch v Tsentral’noy Azii SSSR.) In: UN Conference on Desertification, 29 August, Nairobi, Kenya.
 • Shamsutdinov Z.Sh., Nechaeva N.T., 1985. “Improvement of Desert Ranges in Soviet Central Asia.” (Uluchshenie pustynnykh pastbishch v Tsentral’noy Azii SSSR.) New York: Harwood Academic Publishing. 325 p.
 • Shamsutdinova E.Z., Myasodoev N.A., Kalinkina L.G., Baburina O.K., Naumova T.G., Balnokin Y.V., 1997. “Impact of soil salinization on amino contents in halophyte species.” Problemy Osvoeniya Pustyn’, 10 (3): 70–73.
 • Shatskaya M.G., 1960. “Seed Germination of Ephemeral Plants Depending on Terms and Conditions of their Storage.” Vyp. 10. (Zavisimost’ vskhozhesti semyan efemerovykh rastenii ot srokov i uslovii ikh khraneniya.) Samarkand: Trudy Instituta Karakulevodstva.
 • Shatskaya M.G., 1961. “Some biological features of seeds of ephemerals and ephemeroids.” (Nekotorye biologicheskie osobennosti semyan efemerov i efemeroidov.) V kn.: Pastbishcha Uzbekistana. Izdatel’stvo AN Uzbekistana. Tashkent.
 • Shatskaya M.G., 1965. “Some Biological Features of Seed of Ephemeral Plants.” (Nekotorye biologicheskie osobennosti semyan efemerovykh rastenii.) Tashkent. 86 p.
 • Shatskaya M.G., 1973. “Seed productivity of semi-shrubs and stocks of seeds into the soils.” (Semennaya produktivnost’ polukustarnikov i zapasy semyan v pochve.) V kn.: Teoreticheskie Osnovy i Metody Fitomelioratsii Pustynnykh Pastbishch Yugo-Zapadnogo Kyzylkuma, Tashkent: 87–94.
 • Shatskaya M.G., Konycheva V.I., 1965. “About the seed qualities of semi-shrubs of South Western Kyzylkum.” (O kachestve semyan polukystarnikov v Yugo-Zapadnom Kyzylkume.) V kn.: Ratsional’noe Ispol’zovanie Pustynnykh Pastbishch, Tashkent: 123–130.
 • Shatskaya M.G., Shermatov G.M., 1969. “Fruit maturation and seed quality of some semi- shrubs of South Western Kyzylkum.” (Plodonoshenie i kachestvo semyan nekotorykh polukustarnikov Yugo-Zapadnogo Kyzylkyma.) V kn.: Vvededenie v Kulturu Kormovykh Rastenii Dlya Ulucsheniya Polupustynnykh i Pustynnykh Pastbishch. M.: 71–77.
 • Shatskaya M.G., Shermatov G.M., 1971. “Seed stocks in the soils of sandy accumulating furrows.” (Zapasy semyan v pochve peskonakopitel’nykh borozd.) Problemy Osvoeniya Pustyn’, No. 5: 53–56.
 • Shaw R.J., 1962. “The biosystematics of Schrophularia in western North America”. Aliso, 5 (2): 147–178.
 • Shermatov I.F., 1988. “Red Book of Uzbek SSR.” T.II. (Krasnaya kniga Uzbekskoi SSR.) Tashkent. 130 p.
 • Sheveluha V.S., Shamsutdinov Z.Sh., Nazariyuk L.A., 1992. “The productivity of halophytic production.” (Perspektivy galofitnogo rastenievodstva.) Problemy Osvoeniya Pustyn, No. 1.
 • Shirinkulov T.Sh., Toderich K.N., 1997. “The priorities directions of research of Kyzylkum desert of Uzbekistan.” In: Proceedings of the National Seminar to Combat Desertification in Uzbekistan, Tashkent: 92–99.
 • Shirinskaya V.N., 1967. “Field seed germination of perspective rangeland plants and methods of production.” (Polevaya vskhozhest’ semyan perspektivnykh pastbishchnykh rastenii i priemy ee povysheniya.) V kn.: Razrabotka Nauchnykh Osnov Uluchsheniya i Ratsional’nogo Ispol’zovaniya Karakulevodcheskikh Pastbishch. (Tezisy dokladov)
 • Shirinskaya V.N., 1970. “Field seed germination of Salsola orientalis and some agrotechnical methods for its improvement in the foothills desert zone conditions.” (Polevaya vskhozhest’ keireuka i nekotorye agrotekhnicheskie priemy ee povysheniya v zone predgornoi polupustyni.) V kn.: Materialy y Konferentsii Molodykh Uchenykh po Sel’skomy Hozyaistvu Uzbekistana. Karakulevodstvo, Zhivotnovodstvo, Shelkovodstvo. Tashkent: FAN.
 • Shokina G.I., 1968. “Morphological and anatomical basis of particulation of some vascular plants.” (Morfologo-anatomicheskie osnovy partikulyatsii nekotorykh rastenii.) Ref. dokl. Mezhvuz. konf. po morf. rast. M.: Izd-vo MGU: 333–334.
 • Sinkovskii L.P., Madaminova A.A., 1989. “Pastures of Small Grasses of Semi-savannah of Middle Asia.” (Pastbishcha nizkotravnykh polusavann Srednei Azii Biologo-ekologicheskie osnovy ratsional’nogo ispol’zovaniya i uluchsheniya.) Dushanbe: ‘Donish’. 268 p.
 • Skalinska M., Banach Pogan E.M, Wcislo H., 1957. “Further studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms.” Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 26 (1): 215–245.
 • Skalinska M., Czapik R., Piotrowicz M., 1959. “Further studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms (Dicotyledons).” Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 28 (3): 487–529.
 • Sobolewska H., 1926. “Karyokineza wegetatywna i generatiwna u Eleagnaceae.” Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 4 (1): 64–76.
 • Sokolovskaya A.P., Strelkova O.S., 1948. “Geographic distribution of polyploidy. III. Studies of Flora of Altay.” (Geograficheskoe raspredelenie poliploidov. III. Issledovanie Flory Altaya.) Uchenye Zapisiki Pedinstituta Imeni Gertsena, L., 66: 195–216.
 • Sovetkina M.M., Korovin E.P., 1941. “Introduction to the Studies of Ranges and Hay Lands of Uzbekistan.” (Vvedenie v izuchenie pastbishch i senokosov Uzbekistana.) Tashkent: FAN. 246 p.
 • Stebbins G.L., Pun F.T., 1953. “Artificial and natural hybrids in the Gramineae, tribe Hordeae: Diploid hybrids of Agropyron.” American Journal of Botany, 40 (6): 444–450.
 • Suganuma N., Ohno H., 1984. “Role of pericarp in reducing spinach (Spinacia oleracea) seed germination at supraoptimal temperatures.” Journal of the Japanese Society for Horticultural Science, 53 (1): 38–44.
 • Sugiura T., 1931. “A list of chromosome numbers in angiospermous plants.” Botanical Magazine (Tokyo), 45 (535): 353–355.
 • Sugiura T., 1936. “Studies on the chromosome numbers in higher plants, with special reference to cytokinesis. 1.” Cytologia, 7 (4): 544–595.
 • Sugiura T., 1937. “A list of chromosome numbers in angiospermous plants. IV.” Proceedings of the Imperial Academy, Tokyo, 13 (10): 430.
 • Sugiura T., 1939. “Chromosome numbers in Plumbaginaceae.” Cytologia, 10 (1–2): 73–76. Sveshnikova V.M., 1970. “The Dominants of the Kazakhstan Steppes.” (Dominanty Kazakhskikh stepei.) Leningrad: Nauka. 191 p.
 • Sveshnikova V.M., 1948. “About the seed germination of plants of highland deserts.” (O vskhojesti semyan rastenii vysokogornykh pustyn’.) Doklady Akademii Nauk SSSR, 61 (5): 925–927.
 • Sveshnikova, V.M., 1972. “New approach on water regime of the Karakum desert plants.” In: Rodin L. (ed.) Ecophysiological Foundation of Ecosystems Productivity in Arid Zone. International Symposium, USSR Academy of Science. Leningrad: Nauka: 53–57.

T

 • Takeno K., Yamaguchi T., 1991. “Diversity in seed germination behaviour in relation to heterocarpy in Salsola komarovii Iljin.” Botanical Magazine, Tokyo, 104 (1075): 207–230.
 • Takhtadzhyan A.L., 1978. “The Floristic Regions of the World.” (Floristicheskie oblasti zemli.) Leningrad: Nauka. 378 p.
 • Takhtadzhyan A.L., 1987. “Magnoliopyta System.” (Systema Magnoliophytov.) Leningrad: Nauka, Leningradskoe Otdelenie. 438 p.
 • Tanji P., 1925. “Chromosome numbers of wild barley.” Botanical Magazine, Tokyo, 39 (459): 55–57.
 • Tarakanov K.M., 1950. “Ecological stages of development and types of adaptation of some species of plants.” (Ekologicheskie etapy razvitiya i tipy prisposobleniya nekotorykh vidov rastenii.) V kn.: Sukachev V.M. Rasteniya i Sreda. L., M., AN SSSR: 48–75.
 • Tarnavschii I.T., 1948. “Die chromosomenzahlen der anthophyten flora von Romanien mit einem austblick auf das poliploidie problem. Bul. Gradin. Mus. Bot., Univ. Cluj. , 28, Suppl.: 1–130.
 • Tashbaeva K., Khujanazarov M., Ranov V., Samashev Z., 2001. “Petroglyphs of Central Asia.” Bishkek: International Institute for Central Asia Studies. 220 p.
 • Taylor G.B., Ewing M.A., 1992. “Long-term patterns of seed softening in some annual pasture legumes in a low rainfall environment.” Australian Journal of Experimental Agriculture and Animal Husbandry, 32: 331–337.
 • Taylor W.R., 1925. “Chromosome constrictions as distinguishing characteristics in plants.” American Journal of Botany, 112 (4): 238–244.
 • Thalen, D.C.P., 1979. “Ecology and Utilization of Desert Shrub Rangeland in Iraq.” The Hague: Junk Publishers. 428 p.
 • Tischler G., 1934. “Die bedeutungen der polyploidie für die verbreitung der angiospermen, erläutert an den arten Schleswig Holsteins, mit ausblicken auf andere florengebiete.” Botanischen Jahrbuch, 67: 1–36.
 • Tischler G., 1935 “Pflanzliche Chromosomenzahlen.” Tabulae Biologicae, 11: 281–304.
 • Tischler G., 1936. “Pflanzliche Chromosomenzahlen.” Tabulae Biologicae, 12: 57–115.
 • Tischler G., 1942. “Polyploidie und Artbildung.” Naturwissenschaften, 49: 713–718.
 • Titova N.I., 1935. “In search of plants drozophyls.” (Poiski rastitel’noi drozofilu.) Sovetskaya Botanika, 2: 61–67.
 • Toderich K.N., 1992. “The morphology of pollen grains of certain species of genera Helianthus.” Journal of Botany, Saint Petersburg, 77 (10): 24–31.
 • Toderich K.N., 1995. “Strategy of adaptation of generative organs of Kochia prostrata in arid desert condition.” Journal of Arid Land Studies, Japan, 5S: 61–64.
 • Toderich K.N., 1998. “Caryological studies of root apical meristem cells of Kochia prostrata.” In: Root Demographics and Their Efficiencies in Sustainable Agriculture, Grasslands, and Forest Ecosystems. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers: 607–617.
 • Toderich K.N., 2000. “Ecological biological characteristics of rangeland species of wild flora of arid zone of Uzbekistan.” (Ekologo-biologicheskaya kharakteristika pastbishchnykh vidov prirodnoy flory aridnoi zony Uzbekistana.) Materialy Mezhdunarodnoi Nauchnoi Konferentsii “Problemy opustynivaniya v aridnykh zonakh”, Samarkand: 84–85.
 • Toderich K.N., Semenova O.V., Fedorova L.F., 1993. “Some aspects of studying seed’s heterogeneity of Salsola orientalis G. Gmel.” (Nekotorye aspekty izucheniya neodnorodnosti semyan S. orientalis.) In: Proceedings of the Scientific Confererence SNG, Alma Ata: 44–48.
 • Toderich K.N., Shirinkulov T.Sh., 1997. “The strategy of studies, preservation and rational use of natural resources of desert of Uzbekistan.” Journ. Ihtisod and Hisobot., Tashkent, No. 3: 4–13
 • Toderich K.N., Tsukatani T., Goldstein R.I., Aparin V.B., Ashurmetov A.A., 2001. “Conservation and regeneration of arid/saline lands of ecological system development in Kyzylkum Desert.” Discussion Paper, No 533. Kyoto: Kyoto University. 14 p.
 • Toderich K.N., Wojnicka-Poltorak A., Prus-Glowacki W., Chudzinska E., Shuiskay E.V., 1999. “Cytoembryological and genetic variation of introduced and wildspread perennial populations of Kochia prostrata (L.) Schrad in desert conditions of Uzbekistan.” In: Proceedings: Ecological Problems of Sustainable Land Use in Deserts, Konigswinter, Germany: 68.
 • Trofimovskaya A.Ya., Kobulilyanskii V.D., 1964. “Classification of wild barley in relation to selection issues.” (Klassifikatsiya dikorastushchikh yachmenei primenitel’no k zadacham selektsii.) Trudy po Prikladnoi Botanike. Genetike i Selektsii, 36 (1): 53–88.
 • Tsatsenkin I.A., 1967. “Ecological Scales for the Range and Hay Land Plants of Mountains and Plains Districts of Central Asia.” (Ekologicheskie shkaly dlya rastenii pastbishch i senokosov gornykh i ravninnykh raionov Srednei Azii, Altaya i Urala.) Dushanbe: ‘Donish’. 228 p.
 • Tsukatani T., Katayama Y., 2001. “Water quality of Zerafshan River Basins.” Discussion Paper, No 527. Kyoto: Kyoto University. 30 p.
 • Tsukatani T., Toderich K.N., Sultangazin U.M., 2001. “Daily water flow database from Aral Sea Basin.” KIER Discussion Paper, Kyoto, No. 526. 67 p.
 • Turner B.L., 1994. “Chromosome numbers and their phyletic interpretation.” In: Behnke H. D., Mabry T.J. (eds) Carophyllales: Evolution and Systematic. Berlin: Springer Verlag: 27–43.

U

 • Umarov, M.U., 1974. “Physical Properties of Soils in New and Promising Areas of Irrigation in Uzbekistan.” (Fizicheskiye svoystva pochv rayonov novogo I perspektivnogo orosheniya Uzbekskoy SSR.) Tashkent: FAN.
 • Upcott M., Philip J., 1939. “The genetic structure of Tulipa. IV. Balance, selection and fertility.” Journal of Genetics, 38 (1–2): 91–123.
 • USDA, 2001. “Central Asian Range and Sheep Evaluation.” USDA-ARS (Idaho and Utah)-ICARDA (Aleppo- Syria), Project Report/Co-operative Agreement 58-5364-7-FO27. 43 p. + annexes.
 • Usher G., 1966. “Dictionary of Botany, Wordsworth Reference.” Ware, UK: Wordsworth Edition Ltd. 404 p.

V

 • Vasilchenko I.T., Vasileva L.I., 1985. “Endemic and Rare Plants of Western Gisar.” (Endemichnye i redkie rasteniya zapadnogo Gisara.) Leningrad: Rasteniya Srednei Azii.
 • Vasilevskaya V.K., 1941. “Anatomo-morphological peculiarities of plants of cold and hot Central Asian deserts.” (Anatomo-morfologicheskie osobennosti rastenii holodnykh i zharkikh pustyn’ Srednei Azii.) Uchenye zapisi Leningradskogo Universiteta, Seriya biologicheskikh nauk. Leningrad: Nauka.
 • Vasilevskaya V.K., 1959. “Anatomical structure of seeds and seedlings of some herbaceous plants.” (Anatomicheskoe stroenie semeni i prorostka nekotorykh travyanistykh rastenii.) Vestnik LGUB, No. 3.
 • Vasilevskaya V.K., 1961. Anatomo-morphological peculiarities of vegetation of cold and hot Central Asian deserts. “Anatomo-morfologicheskie osobennosti rasteniy holodnykh I zharkikh pustyn’ Srednei Azii.” Uchenye zapisi Leningradskogo Universiteta, Seriya biologicheskikh nauk. Leningrad: Nauka, No. 5.
 • Vasilevskaya V.K., 1965. “Structural adaptation of plants to hot, and cold deserts of Middle Asia and Kazakhstan.” (Strukturnye prisposobleniya rasteniya zharkikh I holodnykh pustyni Srednei Azii I Kazakhstana.) Problemy sovremennoi botaniki. M. Leningrad: Nauka, No. 2: 5–18.
 • Vernik R.S., Markova L.E., Rakhimova T., 1977. “Biological peculiarities of fodder plants introduced under cultivation.” (Biologicheskie osobennosti vvodimykh v kul’turu kormovykh rasteniy.) V cb.: Ekologobiologicheskie Osobennosti Sozdaniya Iskusstvennykh Pastbishch I Senokosov na Adyrakh Ferganskoi Doliny. Tashkent: FAN: 16–78.
 • Vinogradov A.V., Mamedov E.D., 1975. “Primitive Lyavlakan: Periods of its Ancient Settlement and Development of Kyzylkums.” (Pervobytnyi Lyavlyakan: Etapy drevneishego zaceleniya i osvoeniya Kyzylkumov.) M. 286 p
 • Voznesenskiy V.L., 1972. “Diurnal photosynthetic productivity in plants of the Karakum desert.” In: Rodin L. (ed.) Ecophysiological Foundation of Ecosystems Productivity in Arid Zone, International Symposium, USSR Academy of Science. Leningrad: Nauka: 14–16.

W

 • Walter H., Box O.E., 1983. Middle Asia Deserts. In: N. E. West (ed.), Temperate Deserts and Semideserts, Ecosystems of the World, Vol. 5 Amsterdam: Elsevier: pp. 79–103.
 • Walter J., Ferguson I.K., 1999. “The genera of Chenopodiaceae in the southeastern United States.” Harvard Papers, Botany, 4 (2): 365–416.
 • Walters M.S., 1963. “A nuclear body in meiosis of Bromus.” Chromosoma, 14 (4): 347–359.
 • Wanscher J.H., 1934. “The basic chromosome numbers of the higher plants.” New Phytologist, 33: 101–126.
 • Warburg E.F., 1938. “Taxonomy and relationship in the Geraniales in the light of their cytology.” New Phytologist, 37 (2): 130–159.
 • Weinedel-Liebau F., 1928. “Zytologische Untersuchungen an Artemisia-arten.” Jahrbuch Wissenschaften Botanischen, 69 (4): 636–686.
 • Werker E., 1997. “Seed Anatomy.” Berlin: Gebruder Borntraeger.
 • Wilkon Michalska J., 1963. “The halophytes from Kujawy.” (Halofity Kujaw.) Studia Societatis Scientiarum Torunensis, 7 (1): 3–121.
 • Wucherer W., Siegmar W., Breckle C., Dimeyeva L., 2001. Flora of the dry sea floor of the Aral Sea. In: Breckle S.W., Veste M., Wucherer W. (eds) Sustainable Land Use in Deserts. Berlin: Springer Verlag: 38–48.
 • Wulff H.D., 1936. “Die Polysomatie der Chenopodiaceen.” Planta, 26 (2): 275–290.
 • Wulff H.D., 1937. “Chromosomenstudien an der schleswigholsteinischen Angiospermen-Flora I.” Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 55 (4): 262–269.
 • Wulff H.D., 1938. “Chromosomenstudien der schleswigholsteinischen Angiospermen Flora. II.” Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 56 (7): 247–254. Yakovlev G.P., 1991. “Leguminous Plants of the Globe.” (Bobovye zemnogo shara.) Leningrad: Nauka. 173 p.

Z

 • Zahareva O.I., 1962. “Polyploidy in the ontogenesis of plants.” (Poliploidiya v ontogeneze rastenii.) V kn.: Poliploidiya u Rastenii. Tr. Moskovskogo Obshchestva Ispyt. Prirody, 5: 98–109.
 • Zahareva O.I., 1968. “Cytological studies of the representatives of Chenopodiaceae family in Tajikistan.” (Tsitologicheskoe izuchenie predstavitelei semeistva Chenopodiaceae v Tadzhikistane.) Tsitologiya, 6: 24–36.
 • Zahareva O.I., Astanova P.B., 1968. “Chromosome numbers of some wild species of flowering plants of Central Asia.” (Khromosomnye chisla nekotorykh dikorastushchikh vidov tsvetkovykh rastenii Srednei Azii). DAN Tadzhikskoi SSR, 11 (11): 72–75.
 • Zahareva O.I., Makushenko L.M., 1968. “Chromosome numbers of annual plants from the living collection of the Botanical Garden of the Institute of Botany of the Academy of Sciences of USSR.” (Khromosomnye chisla odnodol’nykh rastenii iz zhivykh kollektsii Botanicheskogo sada BIN AN SSSR.). Botanicheskii Zhurnal.
 • Zakirov K.Z., 1955. “Flora and Vegetation of Zerafshan River Basin.” (Flora i rastitel’nost basseyna reki Zerafshan.) Volume I. Tashkent: AN Uz SSR. 208 p.
 • Zakirov K.Z., 1961. “Flora and Vegetation of Zerafshan River Basin.” (Flora i rastitel’nost basseyna reki Zerafshan.) Volume II. Konspekt Flory. Tashkent: AN Uz SSR. 446 p.
 • Zakirov P.K., 1971. “Botanical Geography of Piedmont of Kyzylkum and Nurata (Mountain) Range.” (Botanicheskaya geografiya nizkogorii Kyzylkuma i khrebta Nuratau.) Tashkent: FAN. 204 p.
 • Zohary M., 1973. “Geobotanical Foundation of the Middle East.” Stuttgart: Gustav Fisher Verlag/Amsterdam: Swets and Zeitlinger. 683 p.
 • Zohary M., Feinbrun-Dothan, N., 1966–86. “Flora Palaestina.” Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities (IASH).
 • Zosimovich V.P., 1965. “Life forms, polyploidy and evolution of species of Centrospermae families.” (Zhiznennye formy, poliploidiya i evolyutsiya vidov semeistv Centrospermae.) In: Tsitologiya i Genetika. Kiev: Naukova Dumka: 5–38.