Sturax (Dioscoride)

De PlantUse Français
Révision de 29 mars 2021 à 19:12 par Michel Chauvet (discussion | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher
smurna Boiôtiakê
De Materia Medica (Dioscoride, 1er siècle)
bdellion


Texte grec de Wellmann

1.66.1 <στύραξ> δάκρυόν ἐστι δένδρου τινὸς ὁμοίου κυδωνίᾳ. διαφέρει δὲ αὐτοῦ ὁ ξανθὸς καὶ λιπαρός, ῥητινώδης, θρόμβους ἔχων ὑπολεύκους, ἐπιδιαμένων τῇ εὐωδίᾳ ὡς ὅτι πλεῖστον καὶ ἐν τῷ μαλάσσεσθαι ἀνιεὶς ὑγρασίαν τινὰ μελιτώδη. τοιοῦτος δέ ἐστιν ὁ Γαβαλίτης καὶ Πισιδιακὸς καὶ Κιλίκιος, φαῦλος δὲ ὁ μέλας καὶ ψαθυρὸς καὶ πιτυρώδης. εὑρίσκεται δὲ καὶ δάκρυον κόμμει ἐοικός, διαυγές, σμυρνίζον· ὀλίγον δὲ τοῦτο γεννᾶται. δολίζουσι δὲ αὐτὸ τοῖς ἐκ τοῦ δένδρου πρίσμασιν, ἅπερ ὑπὸ τῶν σκωλήκων ἀνατίτραται, μειγνυμένοις καὶ μέλιτι καὶ ἴριδος

1.66.2 ὑποστάθμῃ καὶ ἄλλοις τισίν. ἔνιοι δὲ κηρὸν ἢ στέαρ ἀρωματί- σαντες συνεκμαλάσσουσιν ἐν τοῖς ὀξυτάτοις ἡλίοις τῷ στύρακι καὶ δι' ἠθμοῦ εὐρυτρήτου ἐκθλίβουσιν εἰς ὕδωρ ψυχρὸν ποιοῦν- τες σκωλήκια καὶ πωλοῦσι, σκωληκίτην ὀνομάζοντες. ἐγκρίνουσι δὲ οἱ ἄπειροι τὸν τοιοῦτον ὡς ἀκέραιον, οὐ προσέχοντες τῇ κατὰ τὴν ὀσμὴν εὐωδίᾳ· δριμὺς γὰρ λίαν ἐστὶν ὁ ἄδολος. δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικήν, μαλακτικήν, πεπτικήν, ποιῶν πρὸς βῆχας, κατάρρους, κορύζας, βράγχους, ἀποκοπὴν φωνῆς,

1.66.3 ἤχους. ἁρμόζει καὶ πρὸς τὰς ἐν ὑστέρᾳ μύσεις καὶ σκληρίας, ἔμμηνά τε ἄγει πινόμενος καὶ προστιθέμενος, κοιλίαν τε κού- φως μαλάττει καταπινόμενος ὀλίγος μετὰ ῥητίνης τερεβινθίνης· μείγνυται δὲ καὶ μαλάγμασι διαφορητικοῖς καὶ ἀκόποις χρησί- μως. καίεται δὲ καὶ φώγνυται καὶ ὀπτᾶται καὶ αἰθαλοῦται ὡς λίβανος, ἁρμόζει τε ἡ αἰθάλη πρὸς ἃ καὶ ἡ τοῦ λιβάνου. τὸ δὲ ἐξ αὐτοῦ σκευαζόμενον χρῖσμα ἐν Συρίᾳ στυράκινον θερ- μαίνει καὶ μαλάττει ἰσχυρῶς· κεφαλαλγὲς μέντοι καὶ βαρὺ καὶ καρωτικὸν καθέστηκεν.

Identifications proposées

Traduction française

Le styrax est le suc en larmes d’un arbre pareil au cognassier. Le meilleur est jaune, gras et résineux, a des grumeaux blanchâtres, conserve son parfum le plus longtemps possible et laisse échapper, quand on le ramollit, une sorte de moiteur mielleuse. C'est le cas de ceux de Gabala, de Pisidie et de Cilicie. Mais le storax qui est noir, friable et semblable au son est inférieur. Il y a aussi un suc en larmes qui a l’aspect de la gomme, translucide, semblable à de la myrrhe, dont la production est faible. On adultère le storax en mélangeant de la sciure de bois de cet arbre qui est produite par des vers, avec du miel, de la lie d'iris et d'autres ingrédients.

Certains, après avoir aromatisé de la cire ou du suif, le ramollissent soigneusement avec du storax les jours où le soleil chauffe le plus, le font passer dans de l'eau froide par une passoire à gros trous pour en former des vers, qu'ils vendent sous le nom de skôlikites. Les inexpérimentés pensent que cette sorte est vraie, sans accorder d'attention à son odeur. Car celui qui n'est pas adultéré a une odeur très âcre. (trad. Michel Chauvet et Suzanne Amigues).

Il a des propriétés échauffantes, émollientes, digestives ; c’est un remède efficace à la toux, au catarrhe, au rhume, à l’enrouement, à l’extinction de voix, au bourdonnement d’oreilles. Il convient aussi pour traiter la fermeture et les indurations de l’utérus ; en potion et en application il est emménagogue ; pris à faible dose avec de la résine de térébinthe, il est légèrement émollient ; il entre aussi, avec profit, dans la composition des cataplasmes émollients diaphorétiques et fortifiants. Il est brûlé, consumé, grillé et réduit en suie, comme l’encens, et sa suie a les mêmes usages que celle de l’encens. L’onguent de styrax fabriqué en Syrie avec ce produit échauffe et amollit fortement ; mais il est établi qu’il donne des maux de tête, cause de l’engourdissement et de la torpeur. (trad. Suzanne Amigues).

Traduction allemande de Berendes

79. Περὶ Στύρακος. Styrax. Styrax officinalis (Styraceae) - Styrax

Der Styrax ist die Thräne eines gewissen, der Quitte ähnlichen Baumes. Den Vorzug verdient der gelbe und fette, harzähnliche, welcher weissliche Körnchen enthält, möglichst lange den Wohlgeruch behält und beim Kneten eine eigene honigähnliche Feuchtigkeit abgibt. Ein solcher ist der gabalitische, pisidische und kilikische. Schlecht ist der schwarze, zerreibliche und kleienartige. Es findet sich aber auch eine Thräne, ähnlich dem Gummi, durchscheinend, myrrhenartig ; diese bildet sich aber wenig. Sie verfälschen ihn durch Vermischen mit dem Holzmehl des Baumes, welches von Würmern aufgebohrt wird, mit Honig und dem Bodensatze des Schwertlilienöls und anderen Substanzen. Einige parfümiren Wachs und Talg, kneten es in der brennenden Sonnenhitze unter den Styrax und drücken es durch einen weitlochigen Durchschlag in kaltes Wasser, indem sie so gleichsam Würmchen bilden, und verkaufen es als sogen. Wurmstyrax. Die Unkundigen lassen einen solchen als ächt gelten, indem sie nicht auf die Stärke des Geruches ihr Augenmerk richten, denn der unverfälschte ist sehr scharf. Er hat erwärmende, erweichende, verdauende Kraft, ist wirksam gegen Husten, Katarrh, Erkältung, Heiserkeit und Verlust der Stimme, ist ferner ein gutes Mittel gegen die Verstopfungen und Verhärtungen der Gebärmutter und befördert, innerlich genommen und in Zäpfchen, die Menstruation, erweicht auch, eine Kleinigkeit mit Terpentinharz genommen, sanft den Leib. Mit Nutzen wird er auch den vertheilenden Umschlägen und den stärkenden Salben zugemischt. Er wird aber auch angezündet, gedörrt, verbrannt und zu Russ gemacht, wie der Weihrauch. Sein Russ eignet sich zu Allem dem, wozu der des Weihrauchs angezeigt ist. Das aus ihm in Syrien bereitete Styraxsalböl erwärmt und erweicht kräftig, jedoch verursacht es Kopfschmerzen, Schwere (der Glieder) und Todtenschlaf.

Commentaires de Berendes

Der Styrax des D. ist das Harz von Styrax officin. L. (Styraeeae). Es ist ein kleiner Baum oder Strauch Syriens, Italiens und Griechenlands mit rundlichen, unterseits weissfilzigen Blättern, welche sowohl von D. wie auch von Plinius mit denen des Quittenbaumes verglichen werden ; noch heute heisst er in Griechenland ἀγρία κυδωνιά, wilde Quitte. Der Strauch liefert jetzt kein Harz mehr, doch berichtet Hanbury (Science Papers S. 8), dass er an einem in Mortola an der Riviera gezogenen Bäumchen die wohlriechenden Harzklümpchen gesehen habe. Gabale ist eine Stadt in Syrien (Dsjebail), Pisidien eine Landschaft im südlichen Kleinasien.

Der kleienartige und nach Plinius XII 125 mit Schimmel überzogene Styrax ist wohl unser Styrax Calamita, der mit dem Styrax officinalis aber nichts gemein hat, sondern ein Gemengsel von Styrax liquidus mit Sägemehl ist ; denn nach Flückiger's Ausführungen (Pharmakogn. S. 133 ff.) ist es wahrscheinlich, dass auch flüssiger Styrax (von Liquidambar oriental. Mill.) schon in früher Zeit gewonnen ist.

Fraas fand den Strauch wild am attischen Kephissos und am westlichen Pentele, wo er mit Platanengebüsch, Vitex agnus und Brombeeren gemischt vorkommt, aber auch mit unverkennbaren Anzeichen ehemaliger Anpflanzung am Parnes bei etwa 250 m Höhe und im Peloponnes, aber ohne Harzabsonderung ; dieselbe soll erst auf Kypern stattfinden. Pena und Lobel (Adversaria stirpium nova, 1570) berichten, dass der Baum auch in Prankreich vorkomme und zwar häufig bei der Stadt Fréjus (Forum Julii) im Arrondissement Narbonne.